Trénink

28.10. 2010 | Jiří Sekyra
Nejdůležitějším zjišťovaným parametrem je maximální spotřeba kyslíku /VO2 max./. Je to komplexní ukazatel maximálních, oxidativně metabolických a zároveň i transportních schopností organismu. Vliv...
Naplánovat tréninkový blok s vyššími než objemovými intenzitami je už obtížnější. Musíme totiž vyhovět dvěma protichůdným požadavkům. Vliv regenerace Na straně jedné chceme po těle superkompenzaci,...
26.10. 2010 | Jiří Sekyra
Nedílnou součástí zátěžové diagnostiky je antropometrie. Při ní se zjišťují základní antropometrické parametry vyšetřovaného sportovce.   Měření složení těla Stavba těla je pro většinu sportovců...
Obvyklá cyklistická otázka, na kterou tazatel cyklista od dotazovaného cyklisty očekává cifru v kilometrech. Vyjádření tréninkové náročnosti v kilometrech a případně průměrné rychlosti je naprosto...
24.10. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Modernější způsob rozvoje vytrvalosti jsou intervalové metody. Ty oproti klasickým kontinuálním metodám kromě vytrvalosti ovlivňují rychlostní pohybové schopnosti. Tuto metodu vymysleli němečtí...
22.10. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Tak, jako by hudba bez pauzy byla jen tupým řevem, byl by trénink bez volného dne očistcem, ne-li přímo peklem. Teprve volný den činí motiv motivem. O volném dni si tělo má šanci olízat ty rány, na...
21.10. 2010 | Jiří Sekyra
Výše maximální tepové frekvence není žádným ukazatelem výkonnosti člověka, je u netrénovaného jedince téměř stejná jako u trénovaného.  Vlastním tréninkem je velmi málo ovlivnitelná. Kolísání v...
21.10. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Už samotné slovo super, obsažené v termínu superkompenzace, naznačuje, že se jedná o něco mimořádného, něco, s čím bychom při tréninku měli počítat a některé zákonitosti s tím spojené respektovat.  ...
20.10. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Nejčastěji používanou metodou rozvoje vytrvalosti u rekreačních a výkonnostních sportovců jsou kontinuální (nepřerušované) metody tréninku. Tyto metody jsou stále základem tréninku u špičkových...
Jak už z předchozího článku vyplývá, jeden trénink neznamená nic. Bez zapojení do řady jednotek předcházejících a následujících bude jeho vliv na zlepšení vaší výkonnosti pramalý. Zato opotřebení...

Stránky