Chyby v léčbě jsou třetí nejčastější příčinou úmrtí v USA

reklama

Je jasné, že každá lidská činnost s sebou nese rizika chyby či selhání, nicméně chyby v medicíně mohou být draze vykoupené. Je to navíc téma, které je velmi citlivé a nerado se o něm hovoří, natož pak píše.

Chyby lékařů 

Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN, z anglického International Classification of Disease, ICD) vůbec chyby lékařů jako možné příčiny nemocnosti či úmrtí nezmiňuje (s výjimkou předávkování léky).

V této souvislosti je pak ohromující zjištění lékařů s John Hopkins University v americkém Baltimore, kteří si dali práci na základě dostupných dat odhadnout, na kolik se podílí chyby lékařů na počtu úmrtí ve Spojených státech.

Tento odhad, provedený pro rok 2013, vychází opravdu hrozivě. Zatímco nejčastější příčinou úmrtí v USA jsou nemoci srdce a cév (611 tis úmrtí), na nádory zde zemřelo 585 tis. lidí, ale třetí nejčastější příčinou pak byly právě chyby lékařů, diagnostické omyly a nesprávná léčba (více než 250 tis. úmrtí při zhruba 300 miliónové populaci USA).

Stojí také za povšimnutí, že značné množství hospitalizací končí úmrtím pacienta - celých 0,6%, jak bylo prokázáno ve studii ze Severní Karoliny a údajně téměř celé dvě třetiny z těchto úmrtí byly způsobeny lékařskými chybami.

Je nicméně fér přiznat, že ne vždy se jedná o lékařské chyby (v angličtině medical errors), v odborné terminologii se hovoří častěji o tzv. iatrogenních příčinách - např. každé invazivní vyšetření či chirurgický zákrok může vést i k úmrtí pacienta, podobně i třeba jen provedení celkové anestézie, a lékař v tom opravdu může být zcela nevinně.

reklama

Přesto však data publikovaná v letošním roce v odborném časopise British Medical Journal jsou alarmující, a nepochybně stojí za zamyšlení. Je navíc více než pravděpodobné, že podobnou situaci lze očekávat na celém světě, v některých zemích jistě i horší.

Zdroj: Makary MA, Daniel M. Medical error - the third leading cause of death in the US. Br Med J 2016;353:i2139.

publikováno: 05.07.2016   napsal/a: MUDr. Libor Vitek
reklama