Příjem domácností jako rizikový faktor pro obezitu

reklama

Není asi velkým překvapením, že opravdu existuje vztah mezi příjmy domácností a rizikem nadváhy a obezity. Málo se ovšem ví, že tento vztah je jiný u mužů a u žen.

Obézní muž

Výskyt obezity je vyšší u žen žijících v chudších domácnostech. To souvisí i s vysokým výskytem nadváhy ve velmi chudých oblastech světa. Ačkoli extrémní chudoba souvisí přirozeně s podvýživou, je však také pravdou, že podvýživa matky během těhotenství a dítěte během svého dětství je rizikovým faktorem pro vznik obezity v dospělosti. Důvodem jsou metabolické změny, které vedou k přednostnímu ukládání energie ve formě tukové tkáně.

U mužů je tomu naopak, se vzrůstajícím blahobytem stoupá i riziko obezity. Je velmi zajímavé, že tento vztah neplatí pro ženy. Nás se faktor extrémní chudoby takřka netýká, neboť Česká republika patří mezi země s nejmenším procentem lidí žijících na hranici životního minima. Přesto však je zřejmé, že i lidé, kteří nežijí v pásmu chudoby, ale kteří patří do nízkopříjmové skupiny obyvatelstva, mají podstatně vyšší rizika vzniku nadváhy a obezity.

Bylo opět prokázáno, že chudší domácnosti mají podstatně nižší příjem ovoce a zeleniny, vlákniny i komplexních sacharidů. Na druhou stranu mají podstatně vyšší příjem tuků a jednoduchých cukrů, což souvisí s cenami těchto vysoce energeticky denzních potravin.

reklama
publikováno: 30.05.2013   napsal/a: MUDr. Libor Vitek
reklama