Příčiny náhlých úmrtí ve sportu

Příčiny náhlého úmrtí ve sportu se mohou rozdělit na dvě velké skupiny podle věku postižených.

Muži jsou postiženi častěji

Obecně platí, že pokud dojde k náhlému úmrtí před 35. rokem, většinou se jedná o vrozené srdeční poruchy, které unikly pozornosti lékařů i moderním diagnostickým technikám. Muži jsou postiženi 10x častěji než ženy, důvody nejsou zcela zřejmé. Na druhou stranu úmrtí ve sportu po 35. roce věku jsou nejčastěji způsobeny předčasnou aterosklerózou a z ní vyplývajících komplikací (nejčastěji akutní infarkt myokardu, neboli srdeční mrtvice).

Vrozené příčiny

Z vrozených srdečních příčin více než jednu třetinu případů představuje tzv. hypertrofická kardiomyopatie, čtvrtinu tzv. arytmogenní pravostranná komorová kardiomyopatie, necelých 20% představují vrozené anomálie věnčitých tepen zásobujících srdeční sval, 6% pak záněty srdečního svalu (tzv. myokarditida), která vzniká nejčastěji po nedoléčených infekcí horních cest dýchacích.

Mezi další vzácnější příčiny patří vrozené poruchy srdečního rytmu, předčasná ateroskleróza (i v tomto mladém věku může být příčinou úmrtí!!!), nemoci srdečních chlopní (aortální stenóza, prolaps mitrální chlopně, prasknutí (ruptura) aorty, nebo další typy kardiomyopatií.

Mimo srdeční příčiny mohou být příčinou srdečního úmrtí i nemoci mozkových tepen (výdutě tepen, které mohou prasknout a způsobit mozkovou mrtvici), bronchiální (průduškové) astma, srdeční komoce (¨otřes¨ srdce) nebo následky dopingu či jiných drog.

Více článků naleznete v rubrice: Náhlá úmrtí ve sportu

publikováno: 04.11.2013   napsal/a: Mgr. Jan Taussig