Test rychlých nohou

Test rychlých nohou (Quick feet test) napoví, jak jste na tom s rychlými svalovými vlákny a jaké jsou vaše předpoklady k hbitému pohybu. Dědičné faktory, jako například délka končetin, poměr rychlých a pomalých svalových vláken a další,  nás do jisté míry limitují. Vhodným tréninkem lze rychlost i hbitost výrazně zlepšit. Předkládám vám test, který je současně hojně využívaným tréninkovým prostředkem ke zvýšení rychlosti nohou.

Charakteristika
Test měří rychlost a hbitost dolních končetin.

Pomůcky

  • Rovný neklouzavý povrch
  • Lepicí páska nebo speciální žebřík o 20 příčkách
  • Stopky
  • Pomocník 

Provedení

  • Umístěte (nalepte) na podlahu 20 proužku lepenky 60 cm dlouhé ve vzdálenosti 45 cm od sebe (vznikne žebřík)
  • Snažte se proběhnout co nejrychleji, s došlapem mezi proužky, bez doteku lepenky
  • Asistent spustí stopky při došlapu mezi první a druhý proužek a zastaví čas při došlapu za poslední proužek
  • Zaznamenáme lepší ze dvou pokusů

Vyhodnocení
Používáme li žebřík jako tréninkový prostředek ke zvýšení rychlosti, je dobré si dosažené časy zaznamenávat a porovnávat  vlastní zlepšení. V tabulkách jsou uvedeny normy pro studenty středních škol a univerzit v USA. Výsledek nižší než je uvedená norma je považován za výborný

 

Muži

Čas

Jnr High School < 3.8 s.
Snr High School < 3.3 s.
College < 2.8 s.

 

Ženy Čas
Jnr High School < 4.2 s.
Snr High School < 3.8 s.
College < 3.4 s.
publikováno: 13.11.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig