Měření somatotypu

Nechte si určit typ Vašeho těla! S detailně stanoveným somatotypem získáte reálnou představu jak hubnout a docílíte lepších výsledků ve sportu.

 

Při jakékoliv cílené činnosti, ať je to dieta, sportovní trénink, zlepšení fyzické kondice je důležitá jistota, že Vaše tělo dostává přesně to, co potřebuje. Určení somatotypu Vám napoví, jakým způsobem s Vaším tělem zacházet pro dosažení optimálních výsledků.

Měření obsahuje

  Měření somatypu pomocí Harpendenova kaliperu.

 • Vypracování PDF zprávy.
 • Volitelně je možné dokoupit i analýzu složení těla.
 • Volitelně je možné dokoupit určení růstového potenciálu.
 • To vše od 1000 Kč za celé měření.
 • Základní procedura trvá přibližně 15 minut.

 

 

 

Jak měření probíhá?

 • Somatotyp určujeme měřením kožních řas profesionálním kaliperem Harpenden Skinfold Caliper, zlatý standard v měření tloušťky kožních řas, měřením obvodů lýtka a bicepsu a vzdáleností epikondylů humeru a femuru. Měření trvá přibližně 15 minut.
 • Výsledky zpracujeme ve speciálním počítačovém programu Somatotype do výsledkového listu ve formátu PDF a posíláme elektronicky.
 • Určení somatotypu ještě doplňujeme základní analýzou složení těla.
 • Růstový potenciál vyhodnocujeme ve speciálním programu.

Pro koho je určení somatotypu vhodné?

 • Pro toho, kdo chce vědět více o své tělesné kompozici, kdo chce zjistit zda jsou jeho představy o tělesné váze reálné, a jakou roli v tom hraje genetika.
 • Pro děti od šesti let, ke zjištění tělesných předpokladů pro výběr vhodného sportu. U dětí navíc provádíme odhad výšky v dospělosti.
 • Pro sportovce, kteří se dozvědí, jaké mají předpoklady k nárůstu svalové hmoty

Ceny a varianty

 •  Měření somatotypu s vypracováním PDF zprávy: 1000,- Kč
 •  Měření somatotypu s měřením analýzy složení těla: 1500,- Kč
 •  Měření somatotypu s určením růstového potenciálu (odhadem výšky v dospělosti): 1500,-

mám zájem

Co je somatotyp a jak ho měříme?

 

Termínem somatotyp označujeme kvantitativní popis stavby a kompozice lidského těla.

Poprvé byl tento termín použit zakladatelem somatotypologie Williamem H. Sheldonem, který už v roce 1940 rozdělil tvar lidského těla do třech základních somatotypů:

 • endomorfní (obézní, také se lze setkat s označením pyknik dle Kretschmerovy nomenklatury),
 • mezomorfní (svalnatý, neboli atlet)
 • ektomorfní (hubený, neboli astenik). Tyto jednotlivé somatotypy se u každého jedince do určité míry vzájemně kombinují a jejich rozložení lze určit z tzv. somatogramu. Somatotypologii dále rozpracovali Carter a Heathová, a toto rozpracování umožnilo zařadit každého jedince na detailní stupnici somatogramu.
Endomorf

Endomorf

Má předpoklady pro vzpírání, zápas, vodní sporty. Endomorf má tendence k nadváze, má celkově rozložitý, oblý tvar těla. Malý tělesný povrch nízký energetický výdej. Endomorfové mají často dobrý potenciál k nabírání svalstva, rovněž tak ale k nabírání tuku, kterého se obtížně zbavují. Endomorfové mají zvýšené riziko obezity, cukrovky a kardiovaskulárních chorob. Důležitý je tudíž u nich důraz na aerobní aktivity.

 

 
Mezomorf

Mezomorf

Má předpoklady pro kulturistiku, sprinty, gymnastiku. Mezomorf je svalnatý typ se silnou kostrou, širokými rameny a úzkými boky. Má středně rychlý energetický výdej. Na silový trénink reaguje rychlým přírůstkem svalové hmoty.

 

 Ektomorf

Ektomorf

Má předpoklady pro vytrvalostní sporty, skok vysoký, basketbal. Ektomorf je štíhlý a hubený typ, má slabě vyvinuté svalstvo a slabou kostru. Má velký povrch těla a z toho plynoucí rychlý energetický výdej a málo tukových buněk. Ektomorf špatně nabírá svalovou hmotu, vyžaduje méně náročný trénink, delší pauzy mezi sériemi, doporučuje se vyšší příjem bílkovin a dostatek odpočinku.

Ilustrační obrázky ukazují, jak se vyvíjí jednotlivé somatotypy, při silovém tréninku.
 

Jak stanovit somatotyp?

 

Somatotyp stanovujeme na základě specifických antropometrických měření. Jedná se o následujících 10 parametrů:

 • Tělesná výška (měřeno stadiometrem)
 • Tělesná hmotnost
 • Obvod bicepsu
 • Obvod lýtka,
 • Biepikondylární rozměr humeru (kost pažní)
 • Biepikondylární rozměr femuru (kost stehení)
 • Tloušťka kožních řas, měřená Harpendenovým kaliperem (kožní řasa nad tricepsem, pod lopatkou, nad trnem kyčelním a na lýtku)

Naměřená data zpracujeme počítačovým programem a výstupem této počítačové analýzy je přiřazení dat vyšetřovaného jedince do somatogramu (viz výše) s určením, která složka somatotypu převažuje. Jako příklad možného somatotypu uvádíme:
vyrovnaný endomorf 1. komponenta převládá, 2. a 3. jsou vyrovnané
mezomorfní endomorf 1. komponenta převládá, 2. je však zároveň vyšší než 1.
endomorf-mezomorf 1. a 2. komponenta jsou vyrovnané
střední somatotyp všechny 3 komponenty vyrovnané
Takto bychom analogicky mohli postupovat i v případě mezomorfa či ektomorfa, pak bychom mluvili např. o ektomorfním mezomorfovi či ektomorfovi-mezomorfovi.

 

mám zájem

Spočítejte si Váš: Body Mass Index

Spočítejte si svou: Ideální hmotnost

 

Vaše dotazy a připomínky směřujte na:
info@sportvital.cz
Tel.: 608 977 006

 

Kompletní nabídka našich služeb.