Mgr. Petra Sodomková

Po ukončení pomaturitního studia na SZŠ v Hradci Králové, obor rehabilitační pracovník vystudovala Fakultu tělesné výchovy a sportu UK v Praze.

Pracovala v Dětském rehabilitačním centru v Pardubicích, na Klinice rehabilitačního lékařství ve FN Královské Vinohrady, na Rehabilitační klinice FN Motol jako fyzioterapeut a od roku 2004 provozuje nestátní zdravotnické zařízení ambulantního typu.

Ve své praxi se specializuje na vývojovou kineziologii v diagnostice a terapii dětí i dospělých.

Některé z absolvovaných kurzů:

  • Reflexní lokomoce V. Vojty, účast na přednáškách a Novoměstských dnech s prof. V. Vojtou
  • Techniky ovlivňující subkortikální řízení
  • Vývojová kineziologie v měkkých technikách, P. Kolář
  • Metoda Brunkow
  • The S-E-T koncept basic course
  • Maitland koncept
  • Diferenciální diagnostika vadného postavení pánve
  • RHB léčba funkční sterility metodou L. Mojžíšové
  • Dg a terapie funkčních poruch pohybového aparátu, Společnost pro myoskeletální medicínu