Zátěžová diagnostika a její využití při tréninku

Lidé, kteří touží snížit svoji tělesnou hmotnost, amatérští sportovci, kteří se svému milovanému sportu věnují ve volném čase, vrcholoví závodníci, kteří mají ty nejvyšší medailové ambice, ti všichni chtějí svůj čas, investovaný do sportu, využít co nejúčelněji.

Zátěžová diagnostika

Vyšetření laktátové křivky

Osvědčená metoda, díky které se stane váš trénink efektivním. Výsledky vyšetření nám pomohou poměrně spolehlivě určit vaše skutečné tréninkové zóny tak, abyste skutečně spalovali tuky nebo zvyšovali kondici a zbytečně se jen netrápili.

Vyšetření probíhá na běžeckém nebo cyklistickém trenažeru (Kettler Ergorace). Zatížení se postupně zvyšuje (zpravidla 4 – 8 intervalů - rozhodně ale ne do maxima). Na jednotlivých stupních zatížení se zaznamenává vaše tepová frekvence a hodnota krevního laktátu z odebrané kapky krve z ušního lalůčku. Krevní vzorek je okamžitě po odběru analyzován špičkovým přístrojem Biosen c-line.

Hodnota krevního laktátu i glukózy je tak známa již přibližně po 30 vteřinách, tedy hned na začátku dalšího stupně zatížení, což umožňuje eliminaci zbytečně vysoké intenzity zatížení v průběhu testu. Pro odběr skutečně stačí jen minimální množství krve a proto se jedná o bezbolestnou metodu. Po skončení testu vám z naměřených hodnot vytvoříme laktátovou křivku a doporučíme optimální tréninkové zóny.

Vyšetření obsahuje konzultaci výsledků + analýzu tělesné skladby.

Vlastní test trvá cca 30 minut. Doporučujeme ho absolvovat na trenažeru, který při tréninku nejvíce využíváte. Kromě sportovního oblečení sebou i věci na osprchování.
Vyšetření není vhodné za zvýšené únavy, před vyšetřením doporučujeme standardní výživový i pitný režim.
Cena za vyšetření je 1900 Kč, při opakovaném kontrolním testu 1700 Kč
 

Objednávky na vyšetření: taussig@sportvital.cz, 608 977 006

 

Ukázka z vyšetření laktátové křivky špičkové běžkyně. Na svislé ose je laktát vztažen k tepové frekvenci, rychlosti a tempu běhu. V dolní tabulce jsou stanovené tréninkové zóny.

Špičková běžkyně laktátová křivka 2

 Špičková běžkyně laktátová křivka1

 

Druhá ukázka je výstup z testu na bicyklovém trenažéru, ne příliš zdatného manažera 57 let.

Laktátová křivka nesportující

Laktátátová křivka nesportující manažer

 

Srovnáme li oba výsledky vidíme značné rozdíly v reakci organizmu na zvyšující se zátěž. Zatímco trénovaná sportovkyně funguje v "pohodové" aerobní zóně a čerpá energii převážně z tukových zásob, i při poměrně vysoké tepové frenkci i tempu pohybu, tak málo zdatný jedinec s nadváhou se dostává do smíšené a anaerobní zóny už při malé zátěži a nízké tepové frekveci.

Důsledkem je nevalná efektivita pohybové aktivity pro spalování tuku, protože energii získává z pohotovějších "cukerných" zásob. To je bohužel velmi častý jev i při použití "chytrých" hodinek, kde jsou trénikové zóny vypočteny odhadem z maximální tepové frekvence.

 

Objednávky na vyšetření: taussig@sportvital.cz, 608 977 006

publikováno: 01.05.2024   napsal/a: Mgr. Jan Taussig