Testy

06.05. 2011 | Mgr. Jan Taussig
Pro tvůrce jakékoliv testové baterie i pro jejich uživatele, je důležitá znalost jakostních kritérií, jež mají testy mít, aby mohlo dojít k přesné interpretaci získaných výsledků. Nejdůležitější...
31.01. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Rozpoznání slabých a silných stránek.Jedním z mnoha užitků testování je schopnost rozpoznat slabé a silné stránky jedince, porovnání výsledků v „profesní“ skupině svých vrstevníků, nebo i v širším...
26.01. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Test je vlastně určitým typem zkoušky. V tomto případě se zaměřujeme na pohybovou činnost a měření výkonu.  Je zadán pohybový úkol, který je pak vyhodnocen konkrétními čísly, počtu centimetrů,...
25.09. 2008 | Mgr. Jan Taussig
Historický pohled na vývoj testování pohybových schopností, pomáhá utvořit ucelenější obraz o mnohých souvislostech měření lidských výkonů.Je známo, že posuzování lidské výkonnosti a dovedností...