K čemu slouží testování

Rozpoznání slabých a silných stránek.
Jedním z mnoha užitků testování je schopnost rozpoznat slabé a silné stránky jedince, porovnání výsledků v „profesní“ skupině svých vrstevníků, nebo i v širším měřítku.
Dlouhodobým sběrem dat můžeme porovnávat aktuální výkonnost určité skupiny s jedinci, kteří jsou úspěšní v určitém oboru a my máme srovnání jaká byla jejich výkonnost v průběhu času a získáme tím přehled na jaké oblasti se máme zaměřit, aby tréninkový proces byl efektivnější.
V našem případě bude hlavní užitek pro rodiče, kteří získají ucelenou informaci o úrovni pohybových schopností, doplněné o antropometrické měření a odborné vyšetření vybraných zdravotních parametrů.

Odborný dohled nad zdravým vývojem.
Vstupním testováním získáme startovní informaci o stavu pohybového aparátu z hlediska funkčnosti a zdravotních rizik. Při pravidelném sledování v horizontu 3 – 6 měsíců, získáme přehled o progresu, či regresu zjištěných nedostatků. Můžeme se rovněž zaměřit na určitý konkrétní segment a zde pracovat na zlepšení. Testování může napomoci k odhalení odchylek od dobrého zdravotního stavu.

Motivace ke zlepšování.
Pravidelné testování je výborným motivačním faktorem pro aktivní činnost. Jasně daná pravidla a konkrétní výsledky, slouží k porovnání výkonnosti a motivují k sebezlepšování, aby další měření dopadlo lépe. Dají se zde totiž stanovovat konkrétně měřitelné cíle. Užitek z testování může mít naprosto každý, i nesoutěžní typ, pro kterého srovnání s ostatními není motivující, nebo se obává srovnání s ostatními. Můžeme pouze porovnávat jeho vlastní výsledky v průběhu času.

Nalezení talentu.
Sběrem a vyhodnocením velkého množství dat je možné porovnávat rozsáhlé skupiny vrstevníků a výsledky mohou objevit nadprůměrné či mimořádné předpoklady pro určitou pohybovou aktivitu.

publikováno: 31.01.2010   napsal/a: Mgr. Jan Taussig