testy

08.03. 2017 | Mgr. Jan Taussig
Pro hráče ve sportovních hrách je jedním z ukazatelů úspěšnosti, rychlost v krátkém sprintu. Proto je tato schopnost velmi často testována u hráčů amerického fotbalu, fotbalu, ledního hokeje, házené...
14.09. 2015 | Mgr. Jan Taussig
V jednom ze starších článků jsem hledal nějaké objektivní  srovnání  fyzické náročnosti některých sportů a z toho plynoucí tvrzení, kteří sportovci mají obecně nelepší kondici (viz. článek).   Vím,...
21.07. 2015 | Mgr. Jan Taussig
Charakteristika Test prověří obratnost, sílu i vytrvalost, jedná se o rychlé změny poloh (leh na zádech-stoj-leh na břiše-stoj). Pomůcky Dostatečný prostor s rovnou měkkou plochou (koberec, žíněnka,...
15.07. 2015 | Mgr. Jan Taussig
Charakteristika Přibližný odhad zdatnosti lze provést z hodnot klidové srdeční frekvence ve vztahu k věku. Pomůcky Stopky. Provedení Měření srdeční frekvence provádíme dvěma prsty (...
06.05. 2011 | Mgr. Jan Taussig
Pro tvůrce jakékoliv testové baterie i pro jejich uživatele, je důležitá znalost jakostních kritérií, jež mají testy mít, aby mohlo dojít k přesné interpretaci získaných výsledků. Nejdůležitější...
31.01. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Rozpoznání slabých a silných stránek.Jedním z mnoha užitků testování je schopnost rozpoznat slabé a silné stránky jedince, porovnání výsledků v „profesní“ skupině svých vrstevníků, nebo i v širším...
26.01. 2010 | Mgr. Jan Taussig
Test je vlastně určitým typem zkoušky. V tomto případě se zaměřujeme na pohybovou činnost a měření výkonu.  Je zadán pohybový úkol, který je pak vyhodnocen konkrétními čísly, počtu centimetrů,...
25.09. 2008 | Mgr. Jan Taussig
Historický pohled na vývoj testování pohybových schopností, pomáhá utvořit ucelenější obraz o mnohých souvislostech měření lidských výkonů.Je známo, že posuzování lidské výkonnosti a dovedností...