MUDr. Jan Sikora

MUDr. RNDr. Jan Sikora, CSc.

čestný předseda Společnosti pro biologickou psychiatrii Psychiatrická ordinace Praha 2, Karlovo náměstí 7 Oblast zájmu:

mechanizmy účinku psychofarmak

psychoterapie