Acidobazická rovnováha

Acidobazická rovnováha (zkr. ABR) je rovnováha mezi kyselinami a zásaditými látkami v těle, tj. mezi jejich tvorbou na jedné straně a vylučováním na straně druhé. Její přesné udržení v určitém rozmezí je nezbytné pro správnou činnost organismu. K mechanismům, které větší výkyvy minimalizují, patří jednak pufry (nárazníky, tlumivé roztoky) vyrovnávající okamžité změny, jednak plíce a ledviny, které mohou poruchy kompenzovat po dlouhou dobu. Za normálních okolností má organismus tendenci se okyselovat – kyselé látky však dokáže pufrovat a vyloučit močí (která je proto obvykle kyselá), oxid uhličitý pak vydýchat plícemi. Porucha rovnováhy ve prospěch kyselin vede k acidóze, porucha ve prospěch zásaditých látek k alkalóze.

publikováno: 12.07.2016   napsal/a: admin