Diabetická noha

Diabetická noha je syndrom se závažným narušením tkání nohy. Vzniká u diabetes mellitus na podkladě porušeného cévního zásobení. Mohou vznikat hluboké vředy, postiženy mohou být kosti (osteomyolitida), klouby (Charcotův kloub) a může vzniknout gangréna.

publikováno: 12.07.2016   napsal/a: admin