Parasympatikus

Parasympatikus neboli nervy parasympatické patří mezi skupiny vegetativního (autonomního) nervstva, jehož funkce nepodléhá naší vůli. Jsou v hladkém svalstvu zažívací trubice, průdušnice, průdušek a močopohlavním ústrojí. Cesty vegetativního nervstva přerušují ganglia. Vystupují z hlavy a křížové míchy.

Zauzlina je blízko inervovaného orgánu. Sympatické a parasympatické nervstvo působí navzájem antagonisticky, parasympatikus zpomaluje srdeční činnost a má jako mediátor acetylcholin. Z fylogenetického hlediska parasympatikus dominoval po lovu, když pračlověk seděl v jeskyni nad kýtou z mamuta nebo nějakou pečenou ještěrkou - zvýšila se sekrece žaludečních šťáv, zvýšila se inenzita peristaltiky a maximálně se prokrvila splanchnická oblast.

publikováno: 12.07.2016   napsal/a: admin