Pyruvát

Konjugovaná zásada kyseliny pyrohroznové se nazývá pyruvát. Pyruvát se účastní procesu buněčného dýchání (vzniká glykolýzou a je odbouráván typicky pomocí pyruvátdehydrogenázy na acetylCoA) a je také potřebný při mléčném kvašení (při němž je odbouráván na jiné meziprodukty). V buňce vzniká zejména při metabolizmu glukózy. Při dostatku kyslíku se metabolizuje na Acetyl - COA a vstupuje do Krebsova cyklu s maximálním ziskem energie (Aerobní glykolýza).

Při nedostatku kyslíku (Anaerobní glykolýza) se redukuje na laktát (sůl mléčné kyseliny).

publikováno: 12.07.2016   napsal/a: admin