Spiroergometrie

Spiroergometrie je zátěžové vyšetření velmi podobné ergometrii, které slouží k posouzení funkční rezervy kardiovaskulárního systému. Zjednodušeně řečeno, dovoluje přesně měřit tělesnou výkonnost. Vyšetření probíhá na bicyklovém ergometru, podobně jako bicyklová ergometrie.

Navíc je pomocí speciální masky upevněné na obličeji měřena v průběhu zátěže spotřeba kyslíku a množství vydechovaného oxidu uhličitého. Podle získaných hodnot se nejlépe posoudí, do jaké míry je srdce schopno plnit svoji funkci.

publikováno: 12.07.2016   napsal/a: admin