VO2 max.

Maximální spotřeba kyslíku čili aerobní kapacita organizmu je definována jako maximální množství z přijatého kyslíku, které je organizmus schopen zpracovat při svalové práci. Výsledné hodnoty se udávají buď v absolutních číslech (mililitry kyslíku za minutu, ml/min), nebo se přepočítávají na kg tělesné hmotnosti za minutu (ml/kg.min.). Průměrný netrénovaný člověk spotřebuje asi 45 - 50ml/kg za minutu. Trénovaníé vytrvalci i přes 90ml/kg za minutu.

publikováno: 12.07.2016   napsal/a: admin