Češi se po mozkové mrtvici jen obtížně vracejí do normálního života

Cévní mozková příhoda je třetí nejčastější příčinnou úmrtí v ČR. „Akutní péče funguje v Česku výborně. Problémem je často nenavazující následná neurorehabilitace a specializovaná následná rehabilitační a ošetřovatelská péče v rehabilitačních ústavech a odborných léčebnách.

Mozková mrtvice 

Právě díky ní by se mohla řada lidí vrátit i do normálního života,“ upozorňuje MUDr. Michaela Tomanová, primářka Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí.  Ten samý problém je ovšem i u jiných onemocnění mozku, která potřebují rehabilitační léčbu. Ve střední Evropě postihne ročně první ataka cévní mozkové příhody průměrně každého 3,5 - 5,5 člověka z 1000 obyvatel a stále častěji postihuje mladší věkové skupiny.

Na pozdější komplikace umírá víc lidí než na příhodu samotnou

Díky kvalitní zdravotní péči již dnes pouze asi čtvrtina pacientů umírá přímo na následky mozkové příhody. Daleko více jich totiž zemře na pozdější komplikace nebo trpí různě těžkými následky. Mezi ty nejvíce viditelné patří různě těžká ochrnutí končetin a porucha řeči.

Pacienti však mohou trpět také neuropsychologickými poruchami, změnami chování, ztrátou paměti nebo mít dokonce problém s rozpoznáváním vlastního handicapu.

Problém je chybějící komplexní léčba včetně následné rehabilitační péče

Následky onemocnění jsou velmi různorodé, a proto je mnohdy třeba velmi komplexní léčba. V České Republice sice existuje velmi kvalitní péče, co se týče první pomoci a několika následujících hodin, popřípadě dnů po cévní mozkové příhodě. Neméně důležité je však také následná rehabilitační a ošetřovatelská péče.

Ta by v ideálním případě měla ihned navazovat na akutní péči. Problém může nastat, pokud se pacienti schopní rehabilitační léčby nedostanou z nějakého důvodu do specializovaných rehabilitačních ústavů a tzv. odborných léčebných ústavů včas a někdy bohužel i vůbec.

Návrat do normálního života usnadňuje vhodná rehabilitace

Pro výsledek rehabilitační terapie nemá velký význam jen její včasný začátek a návaznost, ale také využití vhodné rehabilitační metody. Tou může být například speciální rehabilitační metoda INFINITY, pomocí které léčí v Rehabilitačním ústavu Brandýs nad Orlicí i pacienty po cévních mozkových příhodách. „Výhodou této metody je, že terapii můžeme s pacienty začít téměř ihned po cévní mozkové příhodě, navíc i tehdy, pokud mají i výrazné fyzické omezení.

Metodu je totiž možné cvičit v tzv. mikropohybu, což je pohyb v milimetrech, nebo s vizualizací pouze v představě. Cviky tak zvládnou i pacienti, kteří mají větší pohybové omezení,“ popisuje lékařka a na závěr dodává: „Metoda umožňuje pracovat na celkovém držení těla, na zlepšení hybnosti ochrnutých končetin včetně jemné motoriky ruky. Toto jsou základní faktory, které ovlivní to, jak brzy a v jakém zdravotním stavu se pacient vrátí, do svého běžného života.“

publikováno: 18.09.2014   napsal/a: Mgr. Jan Taussig