Případů těžkého astmatu přibývá

Astma patří k nejrozšířenějším onemocněním, trpí jím více než 300 miliónu lidí na světě, v ČR je počet nemocných přibližně 800 tisíc a odhaduje se, že dalších 200 tisíc ani neví, že astma má. Prognózy do budoucna nejsou příliš pozitivní, protože se odhaduje, že se výskyt astmatu bude ještě dále zvyšovat.

Astma

 

Nekontrolované astma může mít i smrtelné následky

Až 5 - 7 % nemocných astmatem má těžké astma, které se nedaří dostat běžnou léčbou pod kontrolu. Na akutní těžké astma pak každoročně jen u nás zemře více asi 90 pacientů.  

Astma je zánětlivé onemocnění dýchacích cest. Nejde o zánět infekční, jako třeba u bronchitidy při chřipce, ale o nadměrnou obrannou reakci průdušek na některé podněty ze zevního prostředí. Na vzniku astmatu se podílejí dědičná zátěž, bakteriální a virové infekce, častý kontakt s alergeny a dráždivými podněty, průběh významně zhoršuje kouření. Dostaňte astma pod kontrolu

Je důležité si uvědomit, že astma, které není pod kontrolou, způsobuje těžké zdravotní komplikace. Ty mohou vést až k invaliditě podobně, jako třeba artritida, cirhóza nebo diabetes. Astma je tedy třeba včas diagnostikovat a léčit. To platí o to více v případech těžkého alergického astmatu.

Nedostatečná léčba astmatu, které pak nemá pacient pod kontrolou, může mít i smrtelné následky. Pod pojmem „astma pod kontrolou“ rozumíme to, že se podaří pomocí léčby odstranit nebo alespoň významně redukovat typické příznaky dušnosti.

Má-li nemocný astma pod kontrolou, měl by být schopen vést prakticky normální život, a to včetně plné pracovní schopnosti i schopnosti alespoň rekreačního sportu.  

Častými obtížemi s nedostatečnou kontrolou nad astmatem trpí více než 50 % astmatiků. Skutečně těžký průběh astmatu, vyžadující vysoce specializovanou diagnostiku a léčbu, má odhadem asi 5 až 7 % nemocných

Existuje také skupina nemocných s obtížně léčitelným astmatem, kteří i přes adekvátní léčbu trpí každodenními příznaky, nevykazují dostatečnou odezvu na komplexní léčbu astmatu a ke své léčbě potřebují velké množství léků.

Tito nemocní by měli být velmi zodpovědní, dodržovat předepsaný režim a především nepodceňovat dlouhodobou léčbu, říká prof. MUDr. Petr Pohunek, ředitel České iniciativy pro astma.

Pro tyto nejkomplikovanější případy pacientů s astmatem je nově zaváděn termín problematické těžké astma, které v sobě zahrnuje dvě formy: OLA – obtížně léčitelné astma a TRA – těžké refrakterní astma

Cílem léčby je dosažení a udržení plné kontroly nad astmatem u každého pacienta; kontrola nad astmatem zahrnuje nejen kontrolu nad aktuálními příznaky, ale i zabránění budoucím rizikům, například vedoucím k nevratnému poklesu funkce plic.

Pokud se astma nedaří uvést pod kontrolu inhalačními kortikosteroidy (IKS), pak místo dalšího navyšování dávek IKS je doporučována kombinace s jinými kontrolujícími antiastmatiky, na které mají lékaři konkrétní schéma dle doporučených postupů léčby bronchiálního astmatu. Ty se pravidelně revidují a doplňují o nejnovější možnosti léčby.

Pokud máte podezření, že Vaše astma není pod kontrolou, obraťte se na svého praktického lékaře, alergologa nebo pneumologa. Pro pacienty s těžko léčitelným astmatem byla také vytvořena centra pro těžké astma (NCTA). Jejich posláním je zajištění vysoce specializované léčebné péče o pacienty s podezřením na obtížně léčitelné astma. Vice se dozvíte na: www.tezke-astma.cz 

publikováno: 17.10.2015   napsal/a: Mgr. Jan Taussig