Aqua aerobic – cvičení ve vodě

Nebaví Vás už cvičit v tělocvičně a hledáte změnu ?
Máte zdravotní problémy, které Vás omezují v pohybu na suchu ?
A konečně MÁTE RÁDI VODU?

Pak je tu pro Vás aqua aerobic

 

Co je aqua aerobic?
Aqua aerobic
je forma kondičního cvičení ve vodě, zatěžující jak srdeční a dýchací soustavu, tak i pohybové ústrojí pobytem a lokomocí ve vodě. Cvičení ve vodě má mnoho výhod.  Mezi nejdůležitější patří vztlak vody, který má vliv na odlehčení kloubů a páteře, dále odpor vody, který umožňuje rozvoj svalové síly, vytrvalosti a flexibility, je to ideální cvičení při posttraumatických stavech, je vhodný pro všechny věkové kategorie, nesportovce a starší jedince, navíc má mnoho psychologických účinků - ponoření do vody dává pocit soukromí, těšíme se ze skupinového tréninku, je skvělou zábavou a to zvláště při dobře sestavené hodině a výběru motivační hudby.
Způsob cvičení záleží na hloubce vody.
Aqua aerobic můžeme cvičit ve vodě mělké (hloubka od pasu po prsa), ve vodě přechodné (hloubka maximálně po ramena) a ve vodě hluboké (bez kontaktu se dnem).

 

Proč je cvičení ve vodě výhodné?
Voda má mnoho pozitivních vlastností, které umožňují velmi širokému okruhu lidí zdravě sportovat a zlepšovat fyzickou kondici. Voda nás nadnáší, tím snižuje naši tělesnou hmotnost a nadváhu. Voda rovněž snižuje zátěž, která je kladena na celý podpůrný a pohybový aparát, zejména pak na páteř a klouby. Riziko poranění se ve vodě snižuje na minimum, a to i při nesprávném provádění pohybů. Cvičíme li ve vodě pravidelně a dlouhodobě, organismus se postupně přizpůsobuje zátěži a to pozitivně působí na vegetativní systém, krevní oběh, srdce, svalstvo, vazy a klouby. V rámci zdravotního cvičení se jako ideální jeví aerobní vytrvalostní trénink. Aerobní znamená, že zátěž je volena tak, aby tělo mělo pro vykonávanou práci vždy k dispozici dostatečné množství kyslíku. Aerobní vytrvalostní trénink ve vodě je schopen provádět téměř každý.

 

Tělo se adaptuje na zátěž
 Aqua aerobic je pohybová aktivita prezentující určitý model zatěžování, charakteristický délkou a intenzitou cvičení. Pro sestavení účinného cvičebního programu je nutná základní představa a znalost stavby a funkcí lidského těla, znalost o změnách, které v organismu při pohybové aktivitě probíhají. Jedná se o soustavu pohybovou, kde při cvičení ve vodě je pro kloubní systém minimální zátěž. Projevy adaptace působením zátěže na klouby, šlachy a vazy vlivem dostatečně intenzivního tréninku se objevují až po delší době. Cvičení ve vodě příznivě působí na soustavu srdeční a oběhovou. Stejně jako při tréninku na zemi je i ve vodě snížení srdeční tepové frekvence prvním příznakem adaptace.

 

Tlak vody zvyšuje účinnost cvičení
 Působením hydrostatického tlaku vody jsou stlačovány krevní cévy, nacházející se na povrchu kůže, krev je následně natlačována do oblasti hrudníku, v důsledku čehož musí srdce pracovat se zvýšenou nabídkou krve. Srdeční sval je roztažen, tepový objem zvětšen a srdeční frekvence snížena (příznaky adaptace soustavy oběhové a srdeční). Dalším důležitým faktorem v rámci vodního tréninku je dýchání. Zvýšení ventilace je nejnápadnějším vnějším projevem – reakcí na intenzivní pohybové zatížení. V dýchání při cvičení ve vodě hraje důležitou roli hydrostatický tlak, který působí na ponořenou část těla, tedy břicho a hruď. Působením tlaku vody je ztížen nádech a tím se posiluje dýchací svalstvo. Výdech je oproti tomu ulehčen a prohlouben.
Fyzikální principy, které ovlivňují trénink a výběr cviků ve vodě jsou hydrostatický tlak, odpor vody, setrvačnost, páka, zákon akce a reakce, termoregulace. Teplota vody pro cvičení by se v ideálním případě měla pohybovat mezi 27 – 29 stupni Celsia.

 

Pomůcky ke cvičení
Při cvičení ve vodě se používají různé pomůcky, které zvyšují odpor vody a tím zefektivňují celý trénink. Používají se aqua rukavice, aqua činky, vodní nudle, vodní návleky, aqua boty,  v hluboké vodě jsou nezbytnou pomůckou nadnášecí pásy. V závislosti na druhu používaných pomůcek může být tréninková hodina zaměřena na posilování oběhového systému, na sílu či pohyblivost. Relativně jednoduchými, ale dlouho trvajícími pohybovými formami ve vodě se podporuje oběhový systém. To znamená enormní zlepšení vytrvalosti. Odporem vody a používáním pomůcek, který tento odpor zvětšují, se procvičuje svalstvo celého těla a podporuje tak nárůst svalové síly. Díky působení vztlakové síly vody je možné používat i takové pohyby, jejichž provádění by bylo na suchu velmi obtížné nebo dokonce nemožné.

 

Co vás čeká?
Cvičební hodina začíná zahřáním, tzn. zvýšením tepové frekvence a postupným přivyknutím si na pobyt a lokomoci ve vodě. Dále následuje dle cíle hodiny a teploty vody v bazénu posilování, cviky na flexibilitu, svalovou vytrvalost, sílu. Zařadit se také mohou různá skupinová cvičení. Lekce by vždy měla končit závěrečným krátkým strečinkem a znovu zahřáním, tak abychom dostali tělo opět do tepelné pohody.
K tomu, abychom dosáhli nejlepších účinků ze cvičení a maximálně využili vlastnost vodního prostředí je nutné provádět cvičení alespoň 2-3 týdně, po dobu min.45 minut.
Aqua aerobic
řadíme pod název aqua-fitness. Tam patří také např. aqua dance, aqua kickbox, power aqua, aj.

Více o formách aqua fitness v příštím čláku.

publikováno: 15.07.2011   napsal/a: PhDr. Hana Dolenská