Skoky přes švihadlo

Charakteristika
  • Testování speciální vytrvalosti. Bývá využíván zejména boxery, jako tréninkový prostředek
Pomůcky
Provedení
  • Testovaný má za úkol zvládnout za dvě minuty co nejvíce přeskoků přes švihadlo. Skáče se snožmo bez meziskoků.

Hodnocení

  • Počet skoků přes švihadlo u žáků a studentů ve věku 12-19 let
(KTV PedF Plzeň , Groulík, 2002)

Výkon

Počet skoků

slabý

Do 100

podprůměrný

100-140

průměrný

140-180

nadprůměrný

180-220

výborný

220-250

vynikající

Nad 250

publikováno: 21.06.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig