Testy zdravých zad

Tento soubor testů používají vedle tělovýchovných odborníků také lékaři a terapeuti k diagnóze potíží se zády ( Forbín, Lindsey, 1994 ). Jednotlivé testy nás také informují o prohřešcích v celkovém držení těla a svalových dysbalancích. Sami si můžete vyzkoušet pár známých terapeutických poloh a zjistit jak na tom jste.
Bolest zad
Pomůcky
 • Stůl, koberec, nebo podložka na cvičení, volná stěna.

Provedení
 • Testování se provádí ve dvojicích. Pokud se testů účastní nezkušené osoby, musí je přerušit, jakmile pohyby působí bolest nebo znecitlivění, pálení v zádech, kyčlích či v nohou. Pokud dochází k takovým pocitům, je to podnět k návštěvě lékaře.
 • Ten, kdo provádí cvičení s partnerem, musí projevit maximální míru opatrnosti při vyvíjení síly. Je třeba poslouchat partnera a vyžadovat jeho zpětnou informaci.
 • Úspěšné provedení cvičení se hodnotí 1 bodem, neprovedení 0 bodů.

Testy

Zády ke stěně

 • Testovaný si stoupne ke stěně tak, aby se dotýkal patami, hýžděmi, zády a hlavou zdi. Snaží se vyrovnat páteř v bederní části zad tlakem hýždí proti stěně. Partner pak zkouší vsunout dlaň mezi stěnu a bederní část páteře.
 • Když mezi stěnu a bederní část páteře nelze vložit dlaň, zaznamenáme 1 bod. Je-li vzdálenost větší než šířka dlaně, svědčí to o zvětšené lordóze ( jsou zkrácené bederní ohybače a ohybače hýždí ).

Pravý úhel dolních končetin

 • Testovaný leží na zádech s rukama za hlavou. Partner mu jednou rukou přitlačuje koleno ležící nohy k podložce ( hýždě se dotýkají podložky ) a druhou rukou mu zvedá druhou napjatou nohu, až dosáhne pravého úhlu.
 • Totéž se provádí i na druhou stranu. Když se zvedaná dolní končetina ohýbá v koleni, svědčí to o zkrácených svalech zadní strany stehna. Jestliže se testovaný prohýbá v bedrech nebo neudrží ležící nohu na podložce, svědčí to o zkrácených bederních svalech či zkrácených ohybačích hýždí.
 • Kdo dosáhne pravého úhlu mezi dolními končetinami bez obtíží, získá 1 bod, jinak je bez bodu.

Thomasův test

 • Leh na zádech na stole či lavičce. Jedna noha zůstane viset natažená dolů za stolem či lavicí ( aspoň třetina stehna musí být mimo stůl ) a druhou nohu si testovaný přitahuje uchopením pod kolenem k hrudi. Hýždě a stehno natažené nohy musí zůstat na podložce. Totéž i s druhou dolní končetinou.
 • Úspěch v obou pokusech znamená 1 bod, jinak 0. Zvedá-li se stehno a hýždě od podložky, svědčí to o zkrácení ohybačů kyčle ( m. iliopsoas ) dané nohy.


Elysin test

 • Testovaný leží na břiše, ruce pod bradou s jednou nohou volně napjatou na podložce, druhá je ohnutá v koleni. Partner se snaží pozvolným tlakem na bércovou část ohnuté nohy dosáhnout toho, aby se pata dotkla hýždě. Pokud se to nepodaří, svědčí to zkráceném čtyřhlavém svalu ( natahovač kolena ).
 • Opět se při úspěšných pokusech získává 1 bod, při neúspěchu 0.


Oberův test

 • Testovaný leží na levém boku a levou nohu má ohnutou v koleni do pravého úhlu. Ohne pravou nohu v hýždi a v koleni do pravých úhlů.
 • Partner zvolna tlačí na pravou hýždi a snaží se , aby se pravé koleno dotklo podložky ( levý bok a noha se stále dotýkají podložky ). Hodnotí se úspěšné provedení oběma končetinami – 1 bod, neúspěch 0.

Záklon do napnutých paží

 • V lehu na břiše se cvičící zakloní tak, aby se opíral o podložku napjatými pažemi a pánev zůstala přitisknutá k podložce. Když se to podaří a partner posoudí, že prohnutí v bedrech je pravidelné a bez ostrého úhlu v bedrokřížovém spojení, získává cvičenec 1 bod.


Otáčení kolen

 • V lehu na zádech s pažemi v upažení a s nohama ohnutýma v kolenou i hýždích do pravého úhlu. V této poloze se osoba snaží položit nohy na zem vpravo a vlevo, aniž by se ramena zvedla ze země. Pokud se to podaří, hodnotí se 1 bodem a znamená to dobrou pohyblivost v oblasti bederní páteře.


Test zdravých zad – počet úspěšně provedených cviků

Výkon Počet zvládnutých cviků

Vynikající

7

Velmi dobrý

6

Dobrý

5

Dostačující

4

Slabý

1-3

 

Pomůžeme vám dostat se do formy

publikováno: 19.03.2019   napsal/a: Mgr. Jan Taussig