Asynchronní a asymetrické pohyby pažemi

Charakteristika

  • Testuje pohybovou koordinaci a přesnost pohybů.

Provedení

  • Postavte se do stoje spojného, připažte a zkuste si zacvičit třídobou sestavu – předpažit, upažit a připažit.
  • Poté proveďte totéž, ale s tím rozdílem, že levá paže provádí stejný pohyb o jednu dobu později.

Sled pohybů je následující :

  • předpažit pravou (levá je v připažení),
  • upažit pravou a předpažit levou,
  • připažit pravou a upažit levou,
  • předpažit pravou a připažit levou.

Hodnocení
Zaznamenejte čas potřebný k trojímu bezchybnému provedení předepsané sestavy.

publikováno: 19.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig