Balancování míče na ruce

Charakteristika

  • Testuje vaši schopnost udržet objekty v rovnováze. Je vhodný pro děti od 10 let i pro dospělé.

Pomůcky

  • Míč na volejbal, stopky.

Provedení

  • Postavte se v mírném rozkročení s dominantní paží v předpažení a s rukou sevřenou v pěst.
  • Na hřbetě ruky si druhou rukou přidržte míč.
  • Na znamení přestaňte míč přidržovat a snažte se ho udržet na hřbetě ruky co nejdéle.
  • Zůstaňte stát na místě.
  • Ze tří pokusů počítejte průměr dvou lepších pokusů.
  • Test ukončete po 90 (60) sekundách.

Varianta

  • Test můžete provádět i se zavřenýma očima nebo na jedné noze.

Hodnocení
Výsledky 18letých se pohybují okolo 19 sekund (Fetz, 1987). 

publikováno: 21.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig