Balancování míčem na hlavě

Charakteristika

  • Testuje vaši schopnost udržet objekty v rovnováze. Je vhodný pro děti od 10 let i pro dospělé.

Pomůcky

  • Míč na basketbal, stopky.

Provedení

  • Postavte se do mírného stoje rozkročného, na temeni hlavy si přidržujte míč.
  • Od chvíle, kdy jej pustíte, měříme čas až do okamžiku, kdy míč ztratí kontakt s hlavou..
  • Po 60 sekundách pokus přerušte.
  • Můžete provádět tělem různé vyrovnávací pohyby a pohybovat se z místa.
  • Počítejte průměr dvou lepších pokusů ze tří.

Varianty

  • Test lze provádět i bez pohybu z místa, vkleče nebo vsedě.

publikováno: 22.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig