Balancování míčem na noze

Charakteristika

  • Testuje vaši schopnost udržet objekty v rovnováze. Je vhodný pro děti od 10 let i pro dospělé.

Pomůcky

  • Basketbalový míč, stopky.

Provedení

  • Postavte se na vaši nedominantní nohu, dominantní nohu zvedněte, mírně napnutou a na nárt položte míč.
  • Míč si přidržujte rukou.
  • Čas měřte od chvíle, kdy si přestanete přidržovat míč až do okamžiku, kdy míč opustí místo na nártu.
  • Můžete provádět poskoky na jedné noze.
  • Máte tři pokusy a vypočtěte průměr ze dvou lepších.
  • Pokus přerušte po 90 sekundách.

Hodnocení

  • Průměrný čas fotbalistů 24 let byl 45 sekund (měření, Fetz, 1987).


publikováno: 23.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig