Balancování s tyčí

Charakteristika
  • Testuje vaši schopnost udržet objekty v rovnováze. Je vhodný pro děti od 10 let i pro dospělé.

Pomůcky

  • Gymnastická tyč, stopky.

Provedení

  • Posaďte se roznožmo na zemi, jednou rukou se opřete o zem a v druhé se snažte udržet v rovnováze na ukazováčku a prostředníku tyč.
  • Nohy musíte mít po celou dobu pokusu na zemi.
  • Žádnou jinou částí těla se nesmíte dotýkat tyče.

Hodnocení

  • Čas se měří v sekundách, po 60 s test přerušte.
  • Proveďte čtyři měření, nejhorší a nejlepší nehodnoťte a ze zbývajících vypočtěte průměr.
  • Měření provádějte ve dvojicích a vzájemně si měřte čas.
  • Chlapci dosahují v balancování tyčí lepších výkonů než dívky.

Doba balancování tyčí v sekundách.

Věk

Doba balancování

8

4-5

11

10

15

29 (dívky 19)

 

publikováno: 24.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig