Běh na 10 metrů

Charakteristika
  • Test sleduje rychlost a obratnost, je vhodný pro děti a mládež.
Pomůcky
  • Vyznačená cílová linie 10 m od stěny.
Provedení
  • Položte se na záda, nohy si opřete o stěnu s rukama v týl.
  • Na povel se zvedněte, co nejrychleji se obraťte a snažte se co nejrychleji proběhnout desetimetrovou vzdálenost.
Hodnocení
Běh na m, start z lehu – v sekundách ( Komeštík, Hojka, 1994)
 

 


Chlapci

Dívky

Výkon/věk

11-14

11-14

slabý

>3,6

>3,6

průměrný

2,8-3,6

2,8-3,6

výborný

<2,8

<2,8

publikováno: 09.11.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig