Bočný rozštěp

Charakteristika
  • Test měří pohyblivost v kyčelních kloubech u širokého bočného stoje rozkročného se jedná o polopasivní flexi a extenzi v kyčelních kloubech.

Provedení

  • U žebřin nebo u stěny proveďte co největší předozadní rozkročení s nohama nataženýma v kolenou.
  • Předkloňte se přitom a snažte se dotknout rukama země.
  • Při nejširším ukročení změříme výšku rozkroku nad zemí.
  • To je ukazatel pohyblivosti v kyčelních kloubech v předozadním směru.
Hodnocení

Bočný rozštěp ve stupních (kos,1967)

Pohlaví/věk

do 10

10-25

nad 25

Chlapci, muži

130

130

120

Dívky, ženy

140

155

145


publikováno: 06.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig