Bolí vás záda?

PáteřBolesti zad jsou dnes problém pro značnou část populace a řadíme je mezi jednu z nejčastějších civilizačních chorob. Bolesti zad postihují stále mladší ročníky a nezřídka už i děti školou povinné.  Proto je důležité věnovat pozornost cvičení i prevenci.
Přečtěte si následující tvrzení a označte, zda s nimi souhlasíte a odpovídají vašemu způsobu života. Při hodnocení sečtěte kladné odpovědi. Čím vyšší hodnota, tím větší je riziko, že vám bolesti zad budou dříve nebo později působit problémy ( Corbin, Lindsey 1994 ).

Odpovězte si na otázky
 • Na konci dne mívám často bolesti zad.
 • Při přenášení a zvedání věcí obvykle nemyslím na svá záda.
 • Často pohybuji těžkými předměty bez pomoci ostatních.
 • Nejsem si jistý/á, jestli při práci dodržuji pravidla správného pohybu.
 • Často zvedám i tlačím těžké věci.
 • Dělám mnoho pohybů s prohýbáním.
 • Provádím v práci i ve sportu dělám mnoho pohybů s dosahováním do výšky.
 • V práci i ve sportu dělám hodně otáčivých pohybů.
 • Provádím mnoho činností se zvedáním a přenášením.
 • Neposiluji pravidelně záda ani břicho.
 • Neprovádím pravidelně protahovací cvičení trupu, hýždí ani nohou.
 • Sedávám dlouhou dobu bez přestávky.
 • V práci provádím dlouhou dobu činnosti spojené s ohýbáním trupu.
 • Provádím cvičení, která lze ze zdravotního hlediska zařadit do kategorie „sporných cvičení“ ( nerovnoměrné posilování svalových partií, posilování břišních svalů s napnutými dolními končetinami, cviky s prohýbáním trupu apod.) .

Hodnocení stupně rizika výskytu bolesti zad

Hodnocení rizika

Počet kladných odpovědí

Extrémně vysoké

10-14

Vysoké

7-9

Značné

4-6

Určité

1-3

Nízké

0

Problematice bolestí zad je věnována rubrika - Zdravá záda.
publikováno: 13.12.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig