Chůze poslepu

Charakteristika

  • Testování dynamické rovnováhy.

Pomůcky

  • Přímá čára dlouhá 4 metry, měřítko ke zjišťování odchylky od směru. Potřebujete pomocníka.

Provedení

  • Přejděte se zavřenýma očima čáru dlouhou 4 metry.
  • Jděte tak, že kladete jednu nohu před druhou, jako by jste šli po laně.
  • Pokus by jste měli provádět v naprostém tichu.
  • Po 4 metrech vás pomocník zastaví a určí odchylku od směru, kolmicí na čáru chůze.

Varianty

  • Můžeme testovat různé varianty tohoto cvičení např. chůze pozpátku, skoky po jedné noze, zjišťujeme jaké jsou odchylky na jednotlivé strany.

Hodnocení

  • K tomuto testu nejsou vytvořeny normy, ale můžeme si vytvářet vlastní, porovnávat výsledky po různých cvičeních i vlastní výsledky po určitém časovém odstupu.

publikováno: 08.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig