Cval stranou (Side Shuffle)

Provedení

  • Postavte se do středu tenisového dvorce na spojnici čáry podání a středové čáry (T), čelem k síti, jednou nohou se dotýkejte středové čáry.
  • Na znamení vyběhněte co nejrychleji cvalem stranou (side shuffle), podél čáry podání a dotkněte se rukou podélné čáry na čtyřhru, pak pokračujte na opačnou stranu a dotkněte se druhé čáry na čtyřhru, cíl je opět u středové čáry.
  • Nepoužívejte běh překrokem (crossover step).
  • Počítejte si lepší ze dvou pokusů. Čas měříme v sekundách.

Hodnoceni

dívky

do 12

hoši

do 12

dívky

do 14

podprůměrné


15,2-16,3


7,8-7,9


13,8-14,6

průměrné


13,2-13,6


7,4

12,5-12,8

nadprůměrné


12,2-12,5

7,0-7,1


11,6-11,9

výborné


10,7-11,5


6,5-6,8


10,4-11,0

 

 

Hodnoceni

hoši

do 14

dívky

do 16

hoši

do 16

podprůměrné


7,6-7,7


13,1-14,2


7,3-7,4

průměrné


7,1


11,8-12,0


6,9

nadprůměrné


6,8-6,9


11,1-11,3


6,5-6,6

výborné


6,3-6,5


10,1-10,4


6,1-6,2


publikováno: 26.07.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig