Děti by se měly začít hýbat už v útlém věku

O tom, že fyzická aktivita je prospěšná pro lidi v jakémkoliv věku už byly popsány stohy dokumentů. Nejnovější studie se zaměřují na to, kdy s pohybovou aktivitou začít a shodně doporučují rodičům už velmi ranné dětství.

děti a pohyb

 


Rodiče by měli povzbuzovat spontánní pohyb svých dětí, při kterém dochází k přirozenému rozvoji pohybových schopností ruku v ruce s mentálním rozvojem, jako je například učení řeči. Děti si pak na pohyb velmi rychle zvyknou, přijmou jej jakou součást svého života ještě dříve než přijmou sedavý a pasivní způsob.

„Víme, že pohybově pasivní rodiče, byli rovněž pasivní už ve svém dětství,“ říká Dr.Judith Young, vedoucí výzkumného projektu Národní asociace pro sport a vzdělávání.
Životní styl a návyky jsou často přenášeny z jedné generace na druhou. Nyní s hrozící pandemií obezity a rozvojem civilizačních chorob přicházejí odborníci s názorem, že nejlepší prevencí je dostatek pohybu a správné výživové návyky už v předškolním věku.

Rodiče by měli omezovat pobyt předškoláků před televizní obrazovkou či počítačem a mít na paměti, že tří, čtyř i pětileté děti by měly mít minimálně 1 hodinu pohybové aktivity denně. Pod tím si nepředstavujme organizované cvičení, ale hry nebo činnosti rozvíjející chůzi, běh, rovnováhu, kutálení, házení a chytání.

Mladší děti od jednoho do tří let by se takovým činnostem měly věnovat minimálně 30 minut denně. Opačná doporučení směřují k době pasivity. Nenechte předškoláky sedět (ležet) déle než jednu hodinu, samozřejmě kromě spánku. Pokuste se zapojit pohybovou aktivitu jako součást denního dětského programu.

Když s ním například jdete na procházku, jděte po obrubníku chodníku, rozvíjíte tím rovnováhu dítěte. Rozvíjejte u dětí takovouto nenucenou formou her jejich základní pohybové schopnosti. Rodiče mohou velmi významně ovlivnit přirozenémý pohybový rozvoj dítěte už v batolecím věku.

Je dobré, aby dítě trávilo co nejvíce času v prostoru, který umožňuje volné převalování a lezení, raději než abyste byli nadšeni jak děťátko krásně sedí a vydrží v této poloze.
Zkrátka i zde platí: "Co se v mládí naučíš,…………..“. Dítě je v mnoha směrech jako nepopsaný list, který přebírá vzorce chování a životního stylu svých nejbližších, nabere-li od dětství dobrý kurz je to hlavně zásluhou jeho okolí.


Článek vznikl ve spolupráci s webovým portálem, který se zabývá sportovním sázením.

publikováno: 05.04.2014   napsal/a: Mgr. Jan Taussig