Fitness a power jóga

Fitness jóga je moderní odvětví jógy, čerpající prvky z několik tisíc let staré hathajógy. Jednotlivé cvičební polohy (ásány) jsou dynamičtější a plynule přecházejí z jedné do druhé.

Fitness a power jóga

V úvodní části jsou kromě cviků na dech a koncentraci zařazeny cviky, které připravují organizmus na následné fyzické cvičení. Cílem je zejména uvolnit oblast páteře (ve všech směrech) a velký důraz je kladen na uvolnění šíjového svalstva, kde dochází k ukládání psychického stresu.

Hlavní část se skládá z jednotlivých sestav, řazených dynamicky za sebou, které se vždy zaměřují na určitou tělesnou oblast. Cviky v sestavách jdou za sebou tak, aby byl vždy dodržen princip kompenzace, to znamená, že po pozicích v záklonu následují pozice v předklonu, po aktivačních polohách následují inhibiční, po dynamickém provedení cviků následují výdrže v určité pozici. Správně vedená lekce by měla obsahovat klony trupu ve všech rovinách a také torzní pozice (otáčení trupu) a cviky by měly vystřídat polohy ve stoje v sedu, lehu i podporu.

Závěrečná relaxace, při které dochází k uvolnění svalů, ale i vědomému uvolnění mysli a psychických bloků. Toho dosáhneme navozováním určitých představ pomocí dechových cvičení.

Power jóga.

Power jóga, neboli silová jóga je založená na pravidelném opakování základních pozic hathajógy v dynamické podobě.
V úvodní části zahajujeme krátkým zahřáním pomocí dechového cvičení.

Hlavní část pokračuje soustavou poloh – tzv.“Pozdrav slunci“ – což jsou dynamické ásany prováděné v rytmu dechu. Opakování těchto pozic vede k rychlému zahřátí, posílení i protažení celého těla. V průběhu lekce jsou kombinovány polohy ve stoje, v sedě, leže, obrácené polohy, rovnovážné polohy – balance.

V závěrečné relaxaci jde především o uvolnění svalů a psychický odpočinek.

Sestavy power jógy obsahují mnoho silových pozic, jako např. podpory nebo vzpory na rukou, kliky. Tímto způsobem přecházejí cvičící dynamicky z jedné polohy do druhé. Cvičení je fyzicky velmi náročné. Cílem cvičení Power jógy je celkové uvolnění, posílení a zároveň protažení celého těla, zvyšování psychické a fyzické kondice, zlepšování koncentrace.

Díky pravidelnému a soustavnému cvičení Power jógy lze předcházet zdravotním problémům, lze modelovat a tvarovat tělo, upravit množství podkožního tuku, vyrovnat svalové disbalance z jednostranného přetížení ať už ze sportu, nebo ze sedavého životního stylu.

Ačkoli se většina cviků opakuje, je každá cvičební lekce nová v tom, že děláte pohyb lépe, více zapojujete svaly, dokonaleji prodýcháváte tělo, zkrátka kultivujete svůj pohyb.

Power jóga bývá velmi často spojována s fitness jógou, obě formy jsou si velmi podobné, mají ale určité odlišnosti. Fitness jóga není tak silově a fyzicky náročná více se podobá klasickému jógovému cvičení a klade větší důraz na dech a vnitřní koncentraci.


Zdroj: Fitness jóga; Klára Buzková

publikováno: 23.08.2015   napsal/a: Mgr. Jan Taussig