Fotbal

Co potřebuje fotbalista k tomu, aby byl úspěšný, nelze tak snadno popsat na rozdíl od mnoha jiných sportů. Při snaze o odhalení fotbalového talentu obvykle narazíme na tři okruhy problémů.

První. Talent ve fotbale není trvalý znak, je to dynamický a dá se říci, že v průběhu času mnohdy prchavý jev. Jsou známy případy, kdy průměrně nadaný 12letý hráč později reprezentuje v kategorii do 18 let a dále.
„Okolnosti se nemění jen v průběhu 5letého období, mohou se měnit z roku na rok nebo dokonce od utkání k utkání“ říká Tom Hart šéftrenér vzdělávání fotbalové federace USA.
„Druhým problémem“, doplňuje Hart „ je schopnost či neschopnost trenéra odhalit talent. Člověk, který se o to snaží by měl mít určitou vizi, jakým typem hráče by měl být jeho svěřenec v budoucnosti. Důležitost odhadu stoupá s věkem hráče přičemž v dorostenecké kategorii už by v tomto směru mělo být jasno“. Hart to přímo neříká, ale naznačuje, že největších omylů se obvykle dopouští lidé, kterým chybí odstup a objektivita.
Rodiče inklinují k hodnocení svých dětí v neměnných podmínkách. Hráč může výborně driblovat s míčem mezi kužely, ale jak se to projeví ve hře? I netrénované oči mohou poznat, evidentní slabiny, ale zkušený trenér nehodnotí jen věci viditelné na první pohled. Zajímá ho jak hráč řeší určité situace v herním kontextu, kde se pohybuje na hřišti, jak ho berou spoluhráči.
Rodiče mají tendenci řídit se podle momentálního úspěchu či neúspěchu dětí a následně dělají nesprávná rozhodnutí o jejich současných a budoucích schopnostech.
Výběr talentů je kontinuální činnost od ranného dětství po vrcholné soutěže v juniorském a dospělém věku.
Třetím problémem při odhadu fotbalového nadání je nezbytnost hodnocení zejména v soutěžních podmínkách. Nelze hodnotit talent pouze z výborných výsledků ve fyzických testech. Máte například dva hráče. Dáte jim úkol běžet s míčem slalom mezi kužely na čas a oni mají podobné výkony. Potom je dáte do proměnlivých podmínek utkání a získáte zcela jinou perspektivu. Každá dovednost ve fotbale musí být použitelná ve hře a hráč se učí jak získané dovednosti aplikovat ve hře. Lakmusovým papírkem je samotná hra a hra je současně učitelem i indikátorem talentu.
publikováno: 07.12.2008   napsal/a: Mgr. Jan Taussig