Geny, dědičnost a úspěch ve sportu

Genetická výbava každého jedince je dar, který získává od svých předků. Ve sportu jej vnímáme jako část vnitřních předpokladů k určité činnosti.

Vliv genů na sportovní výkon zajímá vědce přibližně od sedmdesátých let minulého století. Velmi zajímavé jsou studie jednovaječných dvojčat, které dlouhodobě žijí odděleně v odlišném prostředí. Tím je možné studovat skutečné vlivy dědičnosti a zároveň výrazně odstínit vliv sociálního prostředí.

Výsledky jednovaječných dvojčat se pak porovnávají s výsledky dvojvaječných dvojčat. Výskyt geneticky podmíněného sportovního talentu vychází z pravděpodobnosti normálního rozdělení populace. Tento jev je popisován tzv. Gausovou křivkou, kterou si můžeme představit jako rovnoměrný „kopeček“, kde kolem nejvyššího bodu je průměr a zároveň nejvíce lidí v populaci a na obě strany křivka padá dolů vlevo na ty méně talentované a vpravo na talentované. Čím více se křivka přibližuje na obou stranách k základně, nalezneme zde osoby, které se již velmi odchylují od průměru.

Sportvital-talent
Gausova křivka

 

Velmi názorný je příklad je vyhledávání talentů v basketbalu. Úkolem je nalézt podkošového hráče měřícího okolo 210 cm. Víme, že naše průměrná populace, (asi 38% mužů) měří mezi 170 – 180 cm. Extrémně vysokých lidí nad 210 cm je u nás přibližně 0,13% to znamená asi 6500 lidí. Pokud bychom chtěli pracovat s talenty, nejde nám o celou populaci, ale pouze o část z ní a to přibližně deset ročníků dané populace (deset ročníků je počet let, kdy předpokládáme, že jedinec může hrát vrcholově basketbal). Tím se výběr sníží na 930 osob.

Další eliminace bude na základě pohybového nadání. Basketbalista by měl být nejen vysoký, ale i obratný a hbitý. Tím se celý výběr zůží pouze na 2 osoby. Znamená to tedy, že nadprůměrně vysocí jedinci splňující předpoklady vrcholového basketbalu jsou jen 2 v republice.

Somatické (tělesná výška, tělesné rozměry) dědičná pravděpodobnost je nad 90%

  • Rychlý běh 90%
  • Vertikální výskok 90%
  • Rychlost reakce 85%
  • Vytrvalý běh 82%
  • Vrhy a hody 68%
  • Maximální statická síla 67%
  • Kloubní pohyblivost 58%
  • Lokální vytrvalost 50%
  • Drobná koordinace ruky 50%

Z výše uvedeného vyplývá, že nejvíce jsou geneticky podmíněny rychlostní a reakční schopnosti, naopak nejméně podmíněné jsou psychické vlastnosti a koordinační schopnosti.

publikováno: 17.09.2013   napsal/a: Mgr. Jan Taussig