Hexagon Test

Charakteristika

  • Testuje hbitost a rychlost pohybu s důrazem na udržování rovnováhy.

Pomůcky

  • Vyznačený rovnostranný šestiúhelník o délce strany 60cm, neklouzavý povrch, stopky.

Provedení

  • Postavte se doprostřed šestiúhelníku čelem k jedné z jeho stran.
  • Na znamení vyskočte snožmo ven za tuto stranu a skočte opět dovnitř.
  • Pak pokračujte v jednom směru (směr si můžete vybrat) přeskakováním dalších stran tak dlouho, dokud nepřeskáčete celý šestiúhelník dvakrát.
  • Počítejte si lepší ze dvou pokusů.

Variace

  • Můžete porovnat čas přeskakování po směru a proti směru hodinových ručiček, zjistíme tím, zda není nějaký rozdíl mezi pohyby prováděnými doprava a doleva.

Hodnocení

Průměrné časy dvou přeskoků šestiúhelníku v sekundách.

(Fetz, Kornexl, 1978)

 

 

Věk

15-16

17-18

19-27

muži

6,3

6,2

6,1

ženy

6,7

6,6

6,5

publikováno: 06.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig