Hexagon test - jste hbití jako Federer?

Hexagon testVyzkoušejte si test, který používají hráči tenisu, ale je populární i v mnoha kolektivních sportech. Zde není ani tak důležitá lineární rychlost, ale schopnost rychle měnit směr a udržet rovnováhu na relativně malém prostoru. Tato schopnost se nazývá hbitost (agility).

Agilita závisí převážně na schopnosti rychlé akcelerace (zrychlení) a náhlé decelerace (zpomalení), rotace těla, náhlých změn polohy těžiště a směru pohybu. Jedním z mnoha testů agility je Hexagon test.

Pomůcky

 

  • Vyznačený rovnostranný šestiúhelník o délce strany 61cm (2 feet), křídou nebo lepicí páskou, neklouzavý povrch, stopky.

Provedení

  • Postavte se doprostřed šestiúhelníku čelem k jedné z jeho stran.
  • Na znamení vyskočte snožmo ven za tuto stranu a skočte opět dovnitř.
  • Pak pokračujte v jednom směru (směr si můžete vybrat) přeskakováním dalších stran tak dlouho, dokud nepřeskáčete celý šestiúhelník.
  • Po dokončení tří cyklů, doskočení z horní strany šestiúhelníku dovnitř zastavte stopky. Čas měříme v sekundách.
  • Počítejte si lepší ze dvou pokusů.

 

Hodnoceni Hoši do 12 Dívky do 12 Hoši do 14
podprůměrné 13,8-14,9 15,2-16,3 13,5-13,9
průměrné 12,7-12,9 13,2-13,6 12,0-12,4
nadprůměrné 11,4-11,9 12,2-12,5 11,2-11,5
výborné 10,5-10,8 10,7-11,5 10,1-10,6
Hodnoceni Dívky do 14 Hoši do 16 Dívky do 16
podprůměrné 13,8-14,9 12,7-13,2 13,1-14,2
průměrné 12,5-12,8 11,7-11,9 11,8-12,0
nadprůměrné 11,6-11,9 10,8-11,3 11,1-11,3
výborné 10,4-11,0 10,0-10,4 10,1-10,4
publikováno: 14.08.2017   napsal/a: Mgr. Jan Taussig