Hokej - jak u nás probíhá výběr talentů?

Celý proces začíná na klubové úrovni, kde ve věku jedenácti let probíhají výběry do sportovních tříd. Další fází je výběr ve věku patnácti let, kdy jednotliví trenéři navrhují ze svých družstev hráče, kteří se zúčastní srazů regionálních výběrů. Ty jsou organizovány jednotlivými regiony (kterých je v ČR v ledním hokeji pět) podle možností 2-3x v sezóně a zúčastní se jich kolem padesáti hráčů. Na jejich základě je vytvořen regionální výběr což čítá přibližně dvacet pět hráčů.

Jednotlivé regionální výběry se vzájemně střetávají na závěrečném turnaji regionů, kde probíhá výběr do reprezentace ČR „16“. Tento výběr provádí reprezentační trenéři mládeže spolu se svazovými pozorovateli. Pozorovatelé jsou profesionální pracovníci svazu, kteří se zabývají hodnocením dorosteneckých a juniorských hráčů. Jejich počet je kolem deseti.
Reprezentační trenéři mládeže a pozorovatelé podávají na základě výkonu hráčů na turnaji výběru regionů návrh na vytvoření širšího družstva ČR „16“. Z těchto návrhů pak pověření trenéři sestaví družstvo s přibližně padesáti hráčů. Ti absolvují v průběhu roku několik společných akcí (srazů a turnajů), ze kterých se vytvoří jádro reprezentačního družstva (přibližně 10-15 hráčů). Možnosti pro ostatní hráče však zůstávají otevřené.
Svazoví pozorovatelé pravidelně navštěvují utkání dorostenecké extraligy a sledují zda se zde neobjeví hráč, který by mohl být zařazen do reprezentačních celků. Pokud takového hráče naleznou, informují o něm reprezentačního trenéra dané věkové kategorie, který následně hráče pozve na některý z reprezentačních srazů. Takto sledovaný hráč se obvykle následně zúčastní několika dalších srazů a pokud trenéry zaujme svou výkonností, stane se stabilním hráčem mládežnické reprezentace.
publikováno: 05.12.2010   napsal/a: Mgr. Jan Taussig