Illinoiský běh hbitosti

Illinoiský běh
Charakteristika
  •   Měří rychlostní a částečně obratnostní schopnosti organizmu a bývá často využíván k testování běžecké úrovně mladých fotbalistů. Jedná se o člunkový běh s obíháním met.
Pomůcky
  • Volná rovná plocha alespoň 5x15 m, kužele rozestavěné ve vzdálenosti 305 cm od sebe, to znamená, že první kužel je na startovní čáře a čtvrtý na konečné čáře ve vzdálenosti 915cm, stopky.
Provedení
  • Proveďte celkem 6 přeběhů.
  • Startujete v lehu na břiše, dlaně na zemi u ramen a hlava se dotýká startovní čáry.
  • Na povel vyběhnete a snažíte se proběhnout trať co nejrychleji.
  • První dva přeběhy jsou hladké, běžíte od startovní čáry ke konečné a zpět.
  • Pak oběhnete první kužel (máte ho po levé ruce), druhý (máte po pravé ruce), oběhnete třetí a čtvrtý, který máte po pravé ruce a probíháte kolem kuželů zpět.
  • Oběhněte kužel na startovní čáře (máte ji po levé ruce) a běžte ke koncové čáře a zpět ke startovní čáře.
  • Zde běh končí.
Hodnocení
  • Počítá se lepší čas ze dvou pokusů.
Výsledky U.S. Soccer Federation national teams, průměrné hodnoty.
 

Dívky/ženy

Čas (v sekundách)

Národní tým do 13 let

18.71

Národní tým do 14 let

19.11

Národní tým do 15 let

17.79

Národní tým do 16 let

18.62

Národní tým do 18 let

18.77

Národní tým dospělí

16.20

 

Chlapci/muži

Čas (v sekundách)

Národní tým do 12 let

18.62

Národní tým do 13 let

17.93

Národní tým do 14 let

17.62

Národní tým do 15 let

17.34

Národní tým do 16 let

17.68

Národní tým dospělí

15.33

publikováno: 17.04.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig