Indoor Rowing - využití monitoru, testování

Před rokem byl uveřejněn na tomto webu článek Veslařský trenažér jako doplněk běžecké přípravy, který stručně shrnoval možnosti využití a přínosy veslování na trenažéru pro běžce, zejména vytrvalce. Následující text na uvedený článek navazuje a soustředí se zejména na konkrétní využití možností monitoru PM4, který je důležitou součástí nejrozšířenějších veslařských trenažérů Concept2 (pozn. většina dále uvedeného se týká i staršího typu monitoru PM3, rozdíl je prakticky jen ve schopnosti bezdrátového propojení).

Monitor PM4 vyhodnocuje každý záběr a poskytuje zpětnou vazbu jak průběžně během cvičení, tak i následně z paměti. Data je možné ukládat na magnetickou kartu Logcard, která ve spojení s osobním profilem na webu výrobce www.concept2.com dále rozšiřuje možnosti využití. Monitor PM4 má integrovaný přijímač signálu technologie ANT, kterou využívá ve svých sporttestrech například společnost Suunto. V praxi to znamená, že takový snímač tepové frekvence lze spárovat s monitorem a mít svojí tepovku neustále na očích (na zápěstí se při veslování dívá špatně). Důležitější ale je, že údaje o tepové frekvenci jsou přiřazené k dalším datům o cvičení, ke kterým se vztahují (především intenzitě), což umožňuje jejich přesnější interpretaci.

Schopnost trenažéru Concept2 přesně měřit intenzitu práce (proto „ergometr“), je zásadní pro kontrolu cvičení a analýzu výsledků. Intenzitu lze zobrazit v několika jednotkách, nejčastěji se využívají čas/500m (rychlost) a watty. Aktuální hodnota intenzity – podle posledního záběru - je vždy zobrazena v hlavním poli monitoru. V nastavení monitoru lze zvolit s jakou přesností se všechna data ukládají. Aby nedošlo k příliš rychlému naplnění paměti, nejkratší možný interval je 20 vteřin, tzn. průměry intenzity a frekvence tempa a tepové frekvence za takto dlouhou dobu se ukládají.

O tom, jak je sportovní příprava efektivní hodně napoví testování. V ideálním případě probíhá ve sportovní laboratoři pod dohledem odborníků, kteří mají vybavení a znalosti ke sběru potřebných informací a jejich vyhodnocení. Není to ale úplně levná záležitost, kterou by každý mohl absolvovat třeba i několikrát za sezónu. Hodně informací ale může poskytnout i individuální testování a to pokud možno za přesně daných podmínek, aby při následném opakování byly výsledky srovnatelné. Z tohoto hlediska nemá veslařský trenažér moc konkurentů. Všechny trenažéry Concept2 jsou zkalibrované tak, aby výkony na nich dosažené byly porovnatelné, což je vlastnost, která umožnila vznik veslování na trenažérech jako samostatného sportovního odvětví. Stačí si nastavit stupeň odporu, na který jste zvyklí na veslařském trenažéru cvičit (nejlépe pomocí funkce Drag faktor v monitoru trenažéru), a můžete si být jistí, že pokaždé máte stejné podmínky. V takovém případě jsou porovnatelné i dosažené výsledky. Absolvujete-li například s časovými odstupy vícekrát stejnou trať, důkazem zlepšování Vaší fyzické kondice je buď lepší čas na stejné průměrné tepovce anebo stejný výsledek na nižší tepové frekvenci. V průběhu takového „testu“ lze využít zobrazení monitoru, které průběžně ukazuje, na jaký výsledek jedete. Další možností je zvolit „sílu“ virtuálního soupeře, v podobě lodičky na monitoru. Jak už bylo zmíněno v minulém článku, předpokladem k efektivnímu využití veslařského tréninku jak pro crosstraining, tak i pro testování, je zvládnutá technika, aby případné nedostatky neovlivňovaly dosažené výsledky.

Výhodou takových testů je, že jich můžete uskutečnit libovolné množství a díky tomu získáte přesnější výsledky. Potlačí a zprůměrují se tak krátkodobé výkyvy hodnot tepové frekvence způsobené např. změnou „životního rytmu“, přicházející či odcházející nemocí nebo stresem z testování ve sportovní laboratoři. Je samozřejmé, že pro podobné testování si každý vybere trať odpovídající délkou svým dlouhodobým cílům.

Zpracovaných testů pro trenažér Concept2 ve spojení s měřením TF existuje velké množství. Některé jsou uvedené na webu výrobce (www.concept2.com, resp. www.concept2.co.uk), vybrané pak v češtině na www.indoorrowing.cz a hodně zajímavého lze najít i na webech fanoušků Indoor Rowingu (např. www.freespirits.com). Jako příklad uvádíme tzv. Step Test, který při správném provedení určí hodnotu anaerobního prahu a také predikuje maximum na nejčastější veslařské trati – 2km. Test spočívá v absolvování 5 čtyřminutových úseků vždy s pauzou 30s, kdy rozdíl mezi jednotlivými úseky je 25W Začíná se relativně volně, poslední interval se pak jede na maximum. Protokol testu stanoví hodnotu intenzity, na které je třeba absolvovat jednotlivé úseky. Například pro průměr v kategorii muži 30-39 let (dle tabulek C2) to je: 104W – 129W – 154W – 179W – max. Tepová frekvence na konci 4 intervalu by měla být těsně (3-5 tepů) nad anaerobním prahem. Průměrná intenzita pátého intervalu (v čase/500m, popř. ve Wattech) by měla odpovídat intenzitě tempa při osobním maximálním výkonu na 2 km trati.

Pro soutěživé sportovce umožňují monitory PM4 bezdrátové propojení více trenažérů a jednoduché uspořádání závodu v reálném čase. Využití této funkce lze ale najít více, při vyrovnanosti dvou či více veslařů je tak možné například absolvovat „společnou vyjížďku“, kdy mají všichni stále na monitoru zobrazené lodičky všech jejích účastníků.

Monitor veslařského trenažéru Concept2 je mocný tréninkový nástroj a je škoda jej využívat jen k prostému zobrazení aktuálních hodnot svého cvičení. Jeho propojením s hrudním snímačem tepové frekvence se významně rozšíří přínosy cvičení, což platí dvojnásob při využití magnetické karty Logcard a osobního profilu na stránkách www.concept2.com. Informace k těmto tématům najdete na www.indoorrowing.cz, popř. v příštím článku.

publikováno: 14.11.2010   napsal/a: Mgr. Jan Taussig