Jak poznat talent ve fotbale?

Uvážíme li již dříve zmíněná úskalí při odhalování fotbalového nadání, přesto existují ukazatele podle kterých lze jisté vlohy odhadnout. Prvním indikátorem bez ohledu na věk jsou bezpochyby pohybové schopnosti. Jak rychle dokáže hráč běžet? Jak vysoko dokáže vyskočit? Jak je hbitý? Jak je silný? Úroveň pohybových schopností jsou důležitým ukazatelem, zvláště dokáže li je hráč použít v práci s míčem a ve hře.
Jaké se ve fotbale používají testy?
Testy, které zde uvádím používá fotbalová federace USA (U.S. Soccer Federation´s national teams) podporovaná firmou NIKE. Hodnotí se výška výskoku (Vertical Jump) a speciální rychlostně-vytrvalostní běh ( Illinois Agility Run).
Pohybových testů se každoročně účastní stovky nadaných fotbalistů ve věku 12 až 23 let, takže výsledky jsou dostatečně reprezentativní. Popis testů a výsledky najdete v rubrice Fotbalové testy. Jaké jsou požadavky na tělesné parametry? "Všichni jsou stejně vysocí, pokud je míč na zemi“ vzkazuje Tom Hart, šéftrenér vzdělávání fotbalové federace USA, těm, kteří přikládají výšce přílišný význam. „ Být vyšší a silnější je výhoda, naopak malý a hbitý hráč může být mnohdy cennější, než vysoký a pomalý. Tělesná výška je výhoda, pouze je li míč ve vzduchu. Menší hráč se nemusí pouštět do hlavičkových soubojů, ale může plnit jiné úkoly.“
Samostatnou kategorií ve fotbale jsou brankáři. „Na profesionální úrovni“, říká Hart, „ brankář měří zřídka méně než 178 cm, protože by pro něj bylo velmi obtížné obstát ve vzdušných soubojích. Nevidíme také příliš často brankáře měřící přes 190 cm. Při této výšce je obtížné být dostatečně obratný a hbitý.“ Moderní fotbal klade na brankáře podobné nároky, jako na hráče v poli. Musí umět hrát nohama, mít výborný pohyb do stran a navíc musí umět jistě chytat míč.
Jaké jsou požadavky fotbalu z hlediska fyzických předpokladů?
Vysvětlení níže uvedených předpokladů naleznete zde.

Fyzické předpoklady

Hráč v poli

Brankář

výška, váha

Výška a váha je výhodou,

při dobré pohyblivosti.

Výška je výhoda.

rychlost

Je nezbytný předpoklad.

Není nezbytný předpoklad

hbitost

Je nezbytný předpoklad

Je nezbytný předpoklad.

síla (strenght)

Síla dolních končetin je nezbytná, horních končetin ne.

Je výhoda.

síla (power)

Je nezbytný předpoklad.

Je nezbytný předpoklad.

pohyblivost

Je nezbytný předpoklad.

Je nezbytný předpoklad.

pružnost

Je nezbytný předpoklad.

Je nezbytný předpoklad.

obratnost

Zejména oko-noha,

je nezbytný předpoklad.

Zejména oko-ruka,

je nezbytný předpoklad.

vytrvalost

Je nezbytný předpoklad.

Není nezbytný předpoklad

zrak

Není nezbytný předpoklad.

Je nezbytný předpoklad.

Na co se zaměřují vyhledávači talentů (skauti)?
Obvykle sledují pět hlavních oblastí hry :

  1. Technická (přihrávání, vedení míče,zpracování, střelba).
  2. Taktická (použití technických dovedností v herních situacích).
  3. Pohybové schopnosti (rychlost, síla, vytrvalost, obratnost, rovnováha).
  4. Psychická ( jak se hráč chová v emočně vypjatých situacích).
  5. Životní styl (přístup k tréninku, výživa, odpočinek, rovnováha mezi fotbalem a dalšími aktivitami).
publikováno: 02.12.2008   napsal/a: Mgr. Jan Taussig