Jarockého test

Charakteristika
  • Testuje citlivost vestibulárního aparátu.
Pomůcky
  • Stopky.
Provedení
  • Postavte se do stoje spojného.
  • Zavřete oči a na povel začněte vykonávat rychlé otáčivé pohyby hlavou.
  • Zaznamenejte čas, po který jste schopni udržet rovnováhu.

Hodnocení

  • Zdraví lidé udrží rovnováhu v průměru kolem 28 sekund, sportovci trénovaní v určitých druzích sportu vydrží 90 i více sekund.
publikováno: 07.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig