Kdy se specializovat na jeden sport?

Tuto otázku nelze úplně zobecnit, protože nároky mnoha sportů se liší. Například tenistovi trvá 10-12 let, než se dostane na vrcholovou úroveň. U jiných sportů, které jsou méně technicky náročné je toto období mnohem kratší.
Zde často dochází na jedné straně ke střetu názorů ambiciózních rodičů a trenérů, kteří podléhají tlaku okolí, tlačí na brzké výsledky a odborníků na straně druhé, kteří vědí, že každá etapa má svůj vývoj a není dobré nic uspěchat.
Doporučení odborníků jsou prostá, ale velmi zřídka se dodržují. Uvedu zde některá z nich:

sport, specializace

  • U dětí věnujte velkou pozornost rozvoji obratnosti, rychlosti, rovnováhy a hbitosti. Mají li dobrý základ těchto pohybových schopností jsou položeny solidní základy pro budoucí výkonnost.


  • Nesrovnávejte své děti s těmi nejlepšími a nepokoušejte se s nimi „závodit“ v počtu tréninkových hodin, nebo soutěží.


  • Pokuste se dodržet program, který je adekvátní věku a vyspělosti vašeho dítěte.


  • Dopřejte dětem, aby se mohly účastnit procesu rozhodování, včetně rozhodnutí o případném ukončení tréninkového programu.


  • Vyberte trenéra, který bude schopen zvyšovat sportovní úroveň vašeho dítěte pokud možno zábavnou a zajímavou formou.


  • Buďte si vědomi sociálních a emočních rizik, jež může přinést strmý výkonnostní růst.


  • Dbejte na to, abyste nepřehnali svou angažovanost ve sportovní kariéře vašeho dítěte.


  • Berte v úvahu, jak může ovlivnit sportovní kariéra jednoho dítěte zbytek rodiny.
publikováno: 15.10.2010   napsal/a: Mgr. Jan Taussig