Kompresní oblečení – pomůže vám zvýšit výkon?

Samotný princip komprese není žádnou novinkou. V lékařství se využívá již dlouhá desetiletí, třeba pro lidi trpící křečovými žilami a zná je každý, kdo podstoupil nějakou operaci jako prevenci vzniku krevních sraženin.

Kompresní oblečení

Cílem je zlepšit návrat krve k srdci a překonávat lépe působení gravitace. Dolů to jde snadno, nazpět už hůře:). Podpora návratu žilní krve kompresí byla prokázaná, a tak bylo jen otázkou času a vývoje materiálu, kdy dojde k využití i ve sportu.

V posledních 10 - 15 letech oblečení na kompresní bázi získalo popularitu v zemích jako Austrálie, Nový Zéland, Anglie a Jižní Afrika. Jedním z hlavních důvodů této popularity je používání tohoto typu oblečení ve vysoce kontaktních sportech, jako je ragby a australský fotbal (AFL).

Speciální vlastnosti kompresního oblečení jsou obzvláště důležité pro části těla sportovce, kde každý trénink nebo hra představují výrazný kontakt, a kde zabraňují svalové únavě a poškození svalů z důvodu vysoce intenzivní povahy cvičení nebo sportu.

Kompresní oděvy se ukázaly být cenným nástrojem při regeneraci a přípravu v těchto druzích sportů vzhledem k jejich efektivní účinnosti při svalové obnově a snížení svalové bolesti. Použití komprese se v současné době stává rozšířeným zvykem pro špičkové i rekreační sportovce, kteří využívají její rozmanité osvědčené výhody.

V oblasti využití komprese již proběhlo několik výzkumů. Asi nejčastěji citovaným výzkumem na toto téma je studie novozélandských vědců, které se zúčastnilo 23 elitních ragbistů. Ti absolvovali náročný zápas a poté jim byla celkem třikrát zjišťována hladina látky jménem kreatinkináza (hned po zápase a 38 a 84 hodin po něm).

Právě kreatinkináza totiž odhaluje míru poškození svalových vláken – čím více jí v krvi máme, tím hůř na tom naše svaly jsou. Hráči přitom byli rozděleni do čtyř skupin. První zápas absolvovala v kompresním oblečení a po hře rovnou zamířila do šaten. Zbylé skupiny hrály v obyčejných dresech, ale navzájem se lišily způsobem pozápasové regenerace.

Druhá skupina absolvovala klasické vyklusání a protažení, třetí volila pasivní odpočinek a poslední vodoléčbu spočívající ve střídání teplé a studené koupele. Nejvyšší hladina kreatinkinázy byla dle očekávání ve všech třech měřeních zjištěna u hráčů volících výhradně pasivní odpočinek.

Zbylé tři strategie se ovšem ukázaly jako zhruba rovnocenné – hráči v kompresním oblečení tedy regenerovali výrazně rychleji, i když po zápase neabsolvovali vyklusání ani jinou regenerační proceduru.

Co kompresní síla umí?

Výrobci, kteří podrobili své produkty nezávislým testováním zdůrazňují tyto výhody.

Kvalitnější zotavení

Terapeuticky vysoce hodnocená tkanina poskytuje větší tlak a přínos při obnovení tím, že pomáhá zvyšovat účinnost kardiovaskulárního systému a snižuje hladinu krevního laktátu z namáhaného svalstva pro rychlejší obnovu.

Zvýšená pohyblivost

Zvýšená propriocepce posiluje smysly a povědomí pro zlepšení stability a obratnosti. Propriocepce může také pomoci zlepšit techniku, povědomi o poloze a postavení vašeho těla, zkvalitnit systém rovnováhy, balanci a koordinaci svalů.

Snížení únavy

V průběhu cvičení jsou vaše svaly vystaveny silám, které způsobují vibrace. To je hlavní příčinou svalové únavy známé jako svalové kmitání (třes), které může být eliminováno použitím kompresního oblečení. Toto oblečení přispívá ke zlepšení svalové vytrvalosti a síly.

Omezení poškození svalů

Například 2XU Komprese je vybavena vlastnostmi svalového zapouzdření, které omezuje poškození svalů. Snížením poškození svalů při cvičení a minimalizací otoků po cvičení může komprese výrazně redukovat závažnost a délku svalového poškození a bolest během opožděného nástupu svalového horečky, která se dostaví po několika hodinách až dnech od svalového zatížení. (DOMS).

Zlepšený krevní oběh

Rychlejší zahřátí a zlepšení celkového krevního oběhu. Stupňovaná komprese končetin aktivně podporuje a zvyšuje žilní návrat žilního řečiště tělního krevního oběhu do pravé předsíně do srdce a lymfy do lymfatických uzlin.

Jaké jsou výsledky výzkumu dalších studií?

Četné výhody kompresních oděvů zkoumala řada studií; všechny z nich byly provedeny nezávisle a byly publikovány v odborných časopisech. Byly prováděny v kontrolovaném prostředí a v zásadě podpořily výhody proklamované prostřednictvím komprese.

1. Snížený příjem kyslíku

V této výzkumné studii 6 trénovaných běžců podstoupilo sub-maximální běžecký trénink, aby porovnali působení normálních běžeckých šortek, elastických kalhot a kompresních kalhot na aerobní energetický výdej. Během této studie se ukázalo, že nošení kompresních kalhot snižuje VO2 při nízké tepové frekvenci až o 36%, což dokládá, že komprese zlepšuje celkový krevní oběh a snižuje svalové kmitání – a tím podporuje nižší energetický výdej.

2. Vliv na výkon

V této studii zaměřené na přezkoumání efektu kompresního oblečení pro elitní cyklisty na spodní část těla, se podílelo 12 mladých cyklistů na obou testech během jednohodinové časovky. Byly pozorovány a popsány dva významné přínosy, které jsou popsány výše a níže.

V kumulativním cyklistickém testu bylo pozorováno průměrné zlepšení výkonu u anaerobního prahu o 15 wattů při použití kompresního oděvu.

3. Zlepšení svalového okysličení

V průběhu jednohodinové časovky na kole se kompresní oblečení projevilo usnadněním okysličení svalů (mOxy) během výkonu. Tento výsledek ukazuje, že nošení kompresního oblečení by mohlo zvýšit svalovou účinnost.

Vše je v hlavě?

Ne všechny studie vyznívají pozitivně, zajímavé jsou také výsledky Abigail Laymonové zaměřené na vliv komprese na ekonomiku a biomechaniku běhu. K určitému zlepšení totiž došlo pouze u části zkoumaných osob – většinou těch, kteří předtím v dotazníku uvedli, že věří tomu, že by jim komprese skutečně mohla pomoci. Opět se tak potvrdilo, že hlava hraje v naší výkonnosti mnohem větší roli, než jsme si obvykle ochotni připustit.

Jak je tedy vidět, samotný nákup kompresního oblečení z vás nejspíš lepšího sportovce neudělá. Četl jsem anketu mezi našimi elitními běžci, někteří kompresní prádlo používají, jiní ne a někteří pouze k regeneraci. Právě regeneraci ovšem komprese podpoří poměrně výrazně. Rychlejší a kvalitnější regenerace v důsledku znamená možnost trénovat více a intenzivněji a to s sebou také přináší vyšší výkonnost.

 

Zdroje:

1) Bringard et al 2006, “Aerobic Energy Cost and Sensation
Responses during Submaximal Running Exercise – Positive
Effects of Wearing Compression Tights”, International Journal
of Sports Medicine, vol. 27, pp.373-378.
2) Dascombe B et al 2006, “The physiological and
performance effects of lower-body compression garments in
high-performance cyclists”
3) Gill N, Beaven C & Cook C 2006, “Effectiveness of postmatch
recovery strategies in rugby players”, Br Journal of
Sports Medicine, vol. 40, pp. 260-263.

4) Run the world magazine

publikováno: 13.09.2017   napsal/a: Mgr. Jan Taussig