Kosminův test

Kosminův test byl vytvořen v bývalém SSSR, jako poměrně přesný prediktor budoucí výkonnosti v běhu na 800 a 1500 metrů. Využívají ho zejména atleti v přípravném a předzávodním období, ke zjištění své závodní výkonnosti.

Pomůcky

  • Atletická dráha 400 metrů
  • Stopky
  • Pomocník

Provedení testu

800 metrů

  • Testovaný běží po atletické dráze dva úseky po 60 sekundách s maximálním úsilím, s odpočinkem 3 minuty mezi úseky. Druhý úsek startuje z bodu, kde skončil první úsek. Zaznamenejte celkovou uběhnutou vzdálenost z obou úseků.

1500 metrů

  • Testovaný běží po atletické dráze čtyři úseky po 60 sekundách, s maximálním úsilím a s odpočinkem mezi úseky 3 minuty, 2 minuty a 1 minutu. Testovaný vždy startuje další úsek, z bodu, kde skončil předchozí úsek. Zaznamenejte celkovou uběhnutou vzdálenost ze všech úseků.

Vyhodnocení
Podle tabulky si můžete vypočítat čas v sekundách , který je vaším potenciálním závodním časem na tratích 800 a 1500 metrů. Výsledky jsou pouze pro kategorii mužů.

 

Vzdálenost              Výpočet
800 m                       Čas = 217,7778 – (Uběhnutá vzdálenost x 0,119556)
1500 m                     Čas = 500,52609 – (Uběhnutá vzdálenost x 0,162174)

 

Kalkulátor pro výpočet
800m 
1500m 

 

Poznámka
Test je poměrně náročný pro organizmus a měli by jej provádět pouze jedinci v dobrém zdravotním stavu.

publikováno: 04.07.2012   napsal/a: Mgr. Jan Taussig