Opakovaná sestava s tyčí

Charakteristika
  • Testování celkové úrovně obratnosti a kloubní pohyblivosti.

Pomůcky

  • Gymnastická tyč o délce 95 cm, žíněnka nebo koberec.

Provedení

  • Základní postoj - postavte se naboso do stoje mírně rozkročného.
  • Držte gymnastickou tyč nadhmatem za zády (úchop asi o 20 cm širší, než je šíře ramen), v poloze vzadu rovně.
  • Tyč držte stále oběma rukama a překročte ji jednou i druhou nohou.
  • Potom se vzpřimte s tyčí vodorovně před sebou, proveďte rychle sed a leh na zádech a přitom provlečte obě nohy nad tyčí a vstaňte.
  • Tím se opět dostanete do základního postoje.
  • Sestavu opakujte 5x co nejrychleji a bez přerušení.

Doporučení

  • Před měřením si v pomalém tempu 5x zkuste celou sestavu.Během testu musíte dodržovat jednotlivé předepsané polohy, zvláště základní postavení s tyčí vzadu dole.

Hodnocení

  • Měříme čas pěti opakovaných sestav na desetiny sekundy. Tyč nesmíte po celou dobu upustit.
Opakovaná sestava s tyčí v sekundách (měření ČR, 1995) Muži

Výkon/věk

15-17

18-29

30-39

40-49

50-60

slabý

>36

>37

>42

>45

>49

podprůměrný

36-29

37-30

42-35

45-38

49-41

průměrný

28-20

29-21

34-25

37-28

40-29

dobrý

19-14

20-15

24-19

27-20

28-22

výborný

<14

<15

<19

<21

<22

Opakovaná sestava s tyčí v sekundách (měření ČR, 1995) Ženy

Výkon/věk

15-17

18-29

30-39

40-49

50-60

slabý

>34

>35

>39

>41

>43

podprůměrný

34-29

35-30

39-33

41-35

43-37

průměrný

28-20

29-21

32-24

34-26

36-28

dobrý

19-14

20-15

23-18

25-19

27-22

výborný

<14

<15

<18

<19

<22


publikováno: 25.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig