Postojové standardy

Charakteristika

Standardů, k posouzení správného držení těla je celá řada, pro ilustraci uvádím standardy pro chlapce a dívky podle Kleina, Thomase a Mayera. Jsou to vzory různých typů držení těla s upřesňujícím popisem, podle nichž můžeme posuzovat a zařazovat držení těla školní mládeže.
Hodnocení
Výtečné držení :
 1. Hlava vzpřímená, brada zatažená
 2. Hrudník vypjat, sternum je nejvíce prominující částí těla
 3. Břicho zatažené, oploštělé
 4. Zakřivení páteře v normálních hranících
 5. Boky, taile a trojúhelníky thorako-abdominální souměrné, lopatky neodstávají, obrys ramen ve stejné výši.

Dobré držení :
 1. Hlava lehce nachýlená dopředu.
 2. Hrudník lehce oploštělý.
 3. Dolní část břicha zatažena, ale ne plochá.
 4. Zakřivení páteře lehce zvětšené nebo oploštělé.
 5. Lopatky lehce odstávají nebo souměrnost obrysu ramen lehce porušená.


Chabé držení :

 1. Hlava skloněná dopředu nebo zakloněná.
 2. Hrudník plochý.
 3. Břicho chabé a tvořící nejvíce prominující část těla.
 4. Zakřivení páteře zvětšené, nebo oploštěné.
 5. Lopatky odstávají,nestejná výše ramen, lehká boční úchylka páteře, bok mírně vystupuje, trojúhelníky thorako-abdominální mírně asymetrické.


Špatné držení :

 1. Hlava značně skloněná.
 2. Hrudník vpadlý.
 3. Břicho zcela ochablé a prominuje dopředu.
 4. Zakřivení páteře zvětšené nebo oploštěné.
 5. Lopatky značně odstávají, ramena zřetelně nestejná, značná boční úchylka páteře, bok zřetelně vystupuje, trojúhelníky thorako-abdominální zřetelně asymetrické.

publikováno: 05.05.2007   napsal/a: Mgr. Jan Taussig