Recept na úspěch

Recept, který vede k úspěchu u nadaných sportovců a k využití jejich plného potenciálu můžeme shrnout do rovnice: Schopnosti plus příležitost plus úsilí.

Recept na úspěch

Vynechání kterékoliv části rovnice má za následek, že jen stěží můžeme očekávat mimořádné výkony. Ač se tento recept zdá na první pohled jednoduchý, skrývá v sobě desítky drobných úkonů o nichž mohou vyprávět pouze lidé z praxe s hlubokou znalostí dané problematiky. Předkládám vám průřez výroků, které jsou vybrány z rozhovorů s více než stovkou elitních trenérů, skautů , učitelů a špičkových sportovců.

 • Velký fyzický talent ještě není zárukou výborné výkonnosti.
 • Talent projevující se v určité věkové kategorii není zárukou, že se objeví i v té následující.
 • Talent se může vyskytnout v jakémkoliv období od ranného dětství po dospělost a závisí to na druhu sportu a individualitě.
 • Předčasná fyzická vyspělost v předpubertálním věku, bývá často milně označována jako talent.
 • Dobré rychlostní schopnosti, jako zděděné předpoklady bývají indikátorem talentu pro určité druhy sportu.
 • Dobrá úroveň obratnosti v dětství je nejspolehlivějším ukazatelem sportovního talentu.
 • Děti, které nutíme příliš brzo k tvrdému tréninku a jsou v přehnaně soutěžním prostředím obvykle skončí se sportem dříve než dosáhnou svého plného potenciálu.
 • Většina talentovaných sportovců se v dětství zabývalo více než jedním sportem a drtivá většina elitních trenérů podporuje tento trend.
 • Rodiče by neměli přistupovat ke sportování dětí s vidinou lukrativních profesionálních smluv a stresovat je svým přemrštěným očekáváním.
 • Rodiče, neznalí (a v mnoha případech i znalí), problematiky výchovy sportovce, můžou kontrolovat, podporovat a povzbuzovat své děti v tréninkovém procesu, neměli by naopak zasahovat do odborné stránky tréninku, která přísluší trenérům.
 • S výjimkou dosažení vrcholné sportovní úrovně, může úsilí a příležitost vykompenzovat nedostatek mimořádných fyzických předpokladů.

Poznámka : Je nutné mít na paměti, že výše zmíněné výroky vyjadřují individuální zkušenost a tudíž s mnohými z nich lze polemizovat.
publikováno: 15.10.2013   napsal/a: Mgr. Jan Taussig